2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Electrònica (2006)
 Continuació d'estudis

El títol de màster és imprescindible per realitzar els estudis de doctorat i l’obtenció del grau de doctor.