2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Electrònica (2006)
 Pla d'estudis

El pla d'estudis del Màster en Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial ha estat aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 157 el dilluns 3 juliol de 2006 Boe màsters. Aquest ensenyament s'implanta per primera vegada el curs 2006/2007.

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol de Màster en Enginyeria Electrònica, un títol que té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Aquest ensenyament consta de dues itineraris possibles:

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 120 distribuïts de la següent manera que és la mateixa per tots dos itineraris:

CURS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
TREBALL DE RECERCA
TOTALS
1R
60
0
0
60
2N
0
20
40 (obligatoris)
60
TOTAL
60
20
40
120
 
Podeu trobar més informació en la següent adreça:
http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_enginyeria_electronica.html