2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
 
 

Pràctiques

1.-PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Les pràctiques clíniques són obligatòries i es realitzen en els centres hospitalaris, d’atenció primària, centres psiquiàtrics etc. de les nostres comarques. A l’alumne se li assignarà una infermera/tutora.

Pels alumnes del Campus Centre, l’horari de les pràctiques dependrà del torn del/la infermer/a tutor/a.


NORMATIVA

1. L’alumne ha de dur a terme les pràctiques en el centre assignat i en el període indicat per l’Escola.

Si l’alumne vol sol·licitar canvis en la realització de les Pràctiques clíniques, cal que presenti una sol·licitud del 15 de setembre al 15 d’octubre i,

- Tenir motius raonats:

El nombre de canvis acceptats, no podrà ser superior al nombre que el Centre receptor pugui assumir.

2. L’alumne ha d’acudir uniformat a la unitat corresponent a l’hora en què comencin les pràctiques, i ha d’estar a la seva disposició fins a l’hora en què acabin, sempre que no hi hagi programada alguna activitat de l’Escola.

3. Uniforme

En els centres de pràctiques s’ha d’utilitzar l’uniforme complet de l’Escola que consta de:

A més, s’han de complir les següents normes:

4. Estris que ha de portar l’alumne

5. Sol·licitud de permisos

6. Dura da de les pràctiques

Es realitzen en el període de febrer a juny. Abans del període de pràctiques s’exposen les llistes al tauló d’avisos de cada aula, on i consta el lloc, el període, etc.

7. És obligatori complir totes les hores de pràctiques, regulades per les directrius europees de l’ensenyament d’infermeria. Si l'alumne cursa activitats amb reconeixemnt de crèdits lliures dins l'horari de pràctiques, haurà de recuperar les hores de pràctiques no realitzades.

8. Seguiment d’avaluació de les pràctiques

Cada alumne té assignat un professor de pràctiques que realitza el seu seguiment durat el període de les mateixes, així com l’avaluació un cop finalitzat el període de pràctiques. Per qualsevol dubte l’alumne s’ha dirigir a aquest professor.

Els alumnes que no superin les pràctiques o que per motius justificats no les puguin realitzar en el període establert, podran recuperar-les en el mes de juny, sempre que sigui possible, prèvia valoració dels responsables de les assignatures dels pràcticums.


ALUMNES SUSPESOS:

L'alumne que suspèn les pràctiques d'una assignatura en el període ordinari, té suspens a les notes de juny i si és possible recuperar-les, obtindrà una qualificació al juliol; si la recuperació no és possible la qualificació de juliol serà no presentat.

Quan l'alumne suspèn més d'un cicle pràctic i no és possible recuperar tots aquest cicles en el període de recuperació fixat pel Centre, l’estudiant podrà escollir quin cicle pràctic vol recuperar per obtenir una qualificació al juliol. La resta de cicles quedaran amb la qualificació de No Presentat al juliol.

ALUMNES NO PRESENTATS:

Es considera NO PRESENTAT en un cicle pràctic, l'alumne que no realitzi el 100% del període assignat i aquesta serà la qualificació que l'alumne obtindrà al juny. En aquest cas per tenir una qualificació al juliol es seguiran els mateixos criteris que pels alumnes suspesos.2.- VACUNACIÓ I PROFILAXIS DE L'HEPATITIS B

És un programa adreçat als estudiants d'infermeria com a grup de risc que està en contacte amb sang i fluids corporals.
Els alumnes de primer curs abans d’anar a pràctiques, si no estan vacunats, han de fer-ho al Servei de Medicina Preventiva.
La coordinació d’aquest servei entre els estudiants i el Servei de Medicina Preventiva la porta la direcció del centre.
Tant la programació com el procés de vacunació per prevenir l'hepatitis B es porta a terme durant el primer curs acadèmic.


3.- PROVA DE LA TUBERCULINA

Es un programa adreçat als estudiants d’infermeria com a grup de risc. La coordinació d’aquest programa la portarà a terme la direcció del centre .4.- BIOINOCULACIÓ O EXPOSICIÓ PERCUTÀNIA

Abans d’iniciar les pràctiques els alumnes de primer curs han d’haver rebut classes sobre exposició percutània, bioinoculació i precaucions estàndards, i haver fet i aprovat una avaluació escrita sobre el tema.

Atès que els alumnes no han adquirit prou habilitat, no han de fer tècniques de risc amb els malalts amb hepatitis B, C o VIH

En cas de bioinoculació o exposició percutània a líquids corporals en horari de pràctiques clíniques. És molt important actuar amb rapidesa i seguir les indicacions del protocol següent:

A) En cas de contaminació percutània (punxada, tall, contacte amb pell no intacta) cal:

b)En cas de contaminació de la mucosa oral, nasal o conjuntiva cal:5.- TRANSMITACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE PRESENTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA

L’alumne que realitza pràctiques clíniques en un Centre Hospitalari o CAP, pot patir d’algunes de les següents incidències: punxades, contusions,caigudes, etc..

Quan un alumne en pràctiques pateix un d’aquests incidents es segueix el protocol de la tramitació de la sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar:


6.- CENTRES DE PRÀCTIQUES

CAMPUS CENTRE

HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII:

HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII

Dr. Mallafrè Guasch, 4

43007 TARRAGONA

Tel: 977295800

 

CENTRE SOCIOSANITARI FRANCOLÍ

Dr. Mallafrè Guasch, 4

43007 TARRAGONA

Tel: 977 230 888

 

PADES TARRAGONÈS

Hospital Universitari Joan XXIII

Dr. Mallafré Guasch, s/n

43007 Tarragona

Tel: 977 191 281 /  977 191 281  

 

CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE DROGODEPENDÈNCIES (CAS) JOAN XXIII Dr. Mallafré i Guasch, 4 – Edifici D 6a. Planta

43007 TARRAGONA

Tel: 977 95 892

 

 

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS:

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

C/ Sant Joan, s/n

43201 Reus

Tel: 977 310 300 ext. 5366

 

CENTRE SOCIOSANITARI HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

C/ Sant Joan, s/n

43201 Reus

Tel: 977 310 300

 

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA

HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA

Rambla Vella, 14

43003 TARRAGONA

Tel: 977259906

 

SÒCIOSANITARI SANTA TECLA-LLEVANT

C/ Internet, s/n

43007 Tarragona

Tel: 977 258 003

ABS SANTA TECLA-LLEVANT

C/ Joan Fuster i Ortells, s/n

43007 Tarragona

Tel: 977 258 005  Fax.: 977 25 80 19

 

PIUS HOSPITAL VALLS

PIUS HOSPITAL VALLS

Pl. St. Francesc, s/n

43800 VALLS, Tarragona

Tel: 977613000

 

CENTRE SÒCIOSANITARI PIUS HOSPITAL

Pl. St. Francesc, s/n

43800 VALLS, Tarragona

Tel: 977613000

 

PADES VALLS

Pl. St. Francesc, s/n

43800 VALLS, Tarragona

Tel: 977613000

 

RESIDÈNCIA ALT CAMP

Camí del Bosc, s/n

43800 VALLS, Tarragona

Tel: 977 600 292

 

CLÍNICA REDDIS MATT

Pin i Soler, 12-14

43002 Tarragona

Tel: 977 217 900

 

INSTITUT PERE MATA

HOSPITAL PSIQUIÀTRIC UNIVERSITARI

Ctra. Institut Pere Mata, s/n

43206 REUS, Tarragona

Tel: 977310066

 

SANATORI VILLABLANCA

Carretera de Bellissens, s/n

43204 REUS, Tarragona

Tel: 977 390 011

 

CENTRE MARINADA

Carretera de Cambrils, Km. 5

43207 REUS, Tarragona

Tel: 977 750 193

 

 

 

CENTRE DE SALUT MENTAL TARRAGONA NORD

C./ Rovira i Virgili, 9

43002  TARRAGONA

Tel: 977 218 853

 

CENTRE DE SALUT MENTAL REUS

Passatge de la Rodona, 2

43201 REUS, Tarragona

Tel: 977 341 656

 

CENTRE SÒCIO SANITARI CIUTAT REUS

Camí de Tarragona, 10-12

43204 Reus

Tel: 977 300 021

 

RESIDÈNCIA D’AVIS CAMBRILS. FUNDACIÓ VALLPARADÍS

Bertran de Cambrils, s/n Apt. 301

43850 CAMBRILS, Tarragona

Tel: 977 364 715 / 93 736 50 16

 

DEPARTAMENT BENESTAR I FAMÍLIA

CENTRE NTRA. SRA. DE LA MERCÈ

Passeig Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

 

RESIDÈNCIA AVIS ICASS

Av. S.XX, 1

43202 REUS, Tarragona

 

LLAR CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Manel Ribe, 46-48

43400 MONTBLANC, Tarragona

 

HOSPITAL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

C./l’Espirall, s/n

08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Barcelona

Tel: 93 818 04 40

 

HOSPITAL COMARCAL DE MORA D’EBRE

C/ Benet Messeguer, 2

43740 Mora d’Ebre

Tel: 977 401 863        

 

RESIDÈNCIA NATZARET

Avinguda Miracle Descàrrega, 8

43740 Móra d’Ebre

Tel: 977 400 881 / 977 400 931    

 

HOSPITAL DE LA CARITAT TORREDEMBARRA

FUNDACIÓ PRIVADA PERE BADIA

Pere Badia, 2, 4

43830 Torredembarra

Tel: 977 641 132

 

CENTRES D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA ALT CAMP

CAP ALCOVER Fonts del Glorieta, s/n 43460 Alcover Tel.: 977 76 06 90 Fax.: 977 84 64 09

 

CAP DOCTOR SARRÓ ROSET Vallvera, 8 43800 Valls Tel.: 977 60 11 10  Fax.: 977 61 28 34

 

 

 

CAP VILA-RODONA Pl. dels Arbres, 7 43814 Vila-rodona Tel.: 977 63 90 19 Fax.: 977 63 90 40

CENTRES D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA  BAIX CAMPCAP GIMBERNAT Pl. de l'Ajuntament, 4 43850 Cambrils Tel.: 977 36 30 74 Fax: 977 36 64 08 CAP LA SELVA DEL CAMP El Vilar, 2 43470 La Selva del Camp Tel.: 977 84 57 17  Fax.: 977 84 57 59

 

 CAP L'HOSPITALET DE L'INFANT Carretera de Móra, 15-18 43890 L'Hospitalet de l'Infant Tel.: 977 82 03 36 Fax.: 977 82 06 40

 

CAP LLIBERTAT C. General Moragues, 52 43201 Reus Tel.: 977 77 85 05  Fax.: 977 34 19 59 (Reus 4) 977 34 02 52 (Reus 3)

 

CAP MARIÀ FORTUNY C. Astorga, s/n 43205 Reus Tel.: 977 77 68 02 Fax.: 977 77 68 03  CAP SANT PERE Camí de Riudoms, 53-55 43202 Reus Tel.: 977 77 85 05  Fax.: 977 32 24 50

CENTRES D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA  TARRAGONÈS

CAP BONAVISTA Carrer set, 36 43100 Tarragona Tel.: 977 55 10 96   Fax.: 977 55 10 96

 

CAP CONSTANTÍ Carrer dels Horts, 6 43120 Constantí Tel.: 977 52 15 15  Fax.: 977 52 00 23

 

CAP JAUME I Jaume I, 45-49 43005 Tarragona Tel.: 977 24 71 65

 

CAP EL MORELL Av. Tarragona, s/n 43760 El Morell Tel.: 977 84 00 15  Fax.: 977 84 23 36

 

CAP MURALLES Escultor Verderol, s/n 43002 Tarragona Tel.: 977 24 94 04 CAP SANT PERE I SANT PAU Edifici del CAP (al costat de les vivendes de la guàrdia civil) 43007 Tarragona Tel.: 977 20 06 38  Fax.: 977 20 04 84 CAP SANT SALVADOR Av. de Sant Salvador, 114 bis 43130 Tarragona Tel.: 977 52 34 10  Fax.: 977 52 34 10

 

CAP SALOU Carrilet, 12 43840 Salou Tel.: 977 38 31 04 Fax.: 977 38 07 42 CAP TÀRRACO C/ Doctor Mallalfré Guasch, s/n 43007 Tarragona Tel.: 977 22 18 71   CAP TORREFORTA-LA GRANJA La Gomera, 10 43006 Tarragona Tel.: 977 54 15 60   Fax.: 977 55 12 00   CAP TORREDEMBARRA Onze de Setembre, s/n 43830 Torredembarra Tel.: 977 64 38 09   Fax.: 977 64 38 01     CAP VILA-SECA Tarragona, 22 43480 Vila-seca Tel.: 977 39 40 27   Fax.: 977 39 40 38