2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 

Descripció general del centre

TUTORIES

L’Escola assignarà professor/a tutor/a als alumnes que han estat admesos per primera vegada en els ensenyaments que imparteix. La tutoria té com objectiu fer el seguiment acadèmic dels alumnes, orientant-los i donant-los consell de manera grupal o individualitzada en allò que afecta el progrés acadèmic en els seus estudis durant tota la seva estada a l’Escola. L’atenció del tutor/a coincidirà amb les hores d’atenció als alumnes de cada professor. És necessari que els alumnes de segon i tercer curs consultin amb el seu tutor/a perquè els orienti cara a la seva matrícula.

Els dies 22 a 27 de juliol i els dies 5 a 8 de setembre s’han organitzat tutories prematrícula per als alumnes que han accedit a través de la preinscripció oficial.

Tant els professors com els tutors tenen assignat un temps setmanal dedicat a l’atenció dels alumnes en la matèria que imparteixen. Els dies i els horaris s'anuncien en els despatxos dels professors.