2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’analisis reflexió.
Seminaris Exposició de material audiovisual relacionat amb un tema director i monogràfic extret dels continguts teòrics. El tema es definirà al començament del curs.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Desplegament, anàlisi. debat i resolució del matarial presentat als seminaris.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge L'alumne anota en el portafoli electrònic i discrecionalmentent (es a dir segons el seu criteri i ritme) els temes i les resolucions treballats en els espais seminari i resolució de problemes respectivament.
Aquestes elaboracions personals les farà servir per presentar un treball-resum, tipus memòria al final del quadrimestre.