2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’analisi reflexió.
Seminaris Desplegament d'un tema monogràfic relacionat amb els continguts teòrics de les classes magistrals, amb suport audiovisual.
El tema es definirà al començament del curs.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Anàlisi. debat i resolució del material presentat als seminaris.
Atenció personalitzada A petició de l'alumne de dubtes no resolts a l'aula.