2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
   Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I: Comunicació intrapersonal i dinàmica grupal • Relació intrapersonal: Autoconeixement: autocura, autoestima, autoconcepte, valors i creençes.
• Processos i etils comunicatiu i Estils comunicatius.
• La infermera com a persona i com a membre del equip.
Unitat temàtica II: Comunicació i relació terapèutica • Relació Terapèutica: Empatia, Escolta activa, Observació, Fases de la relació terapèutic
• Expectatives i temors del professional
• Expectatives i temors dels pacients
• L’entrevista
• La comunicació en el sistema familiar
• Comunicació intercultural
• Procés comunicatiu en situacions difícils
• Registres d’infermeria
Unitat temàtica III: Tècniques d’assessorament i negociació •Tècniques per desenvolupar els recursos personals: Tècnica de resolució de problemes, Reestructuració cognitiva, assertivitat
•Tècniques de negociació
•Tècniques benestar psicològic
•Habilitats per parlar en públic