2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Codi 18204008
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
BAZO HERNÁNDEZ, LETICIA
Adreça electrònica leticia.bazo@urv.cat
Professors/es
BAZO HERNÁNDEZ, LETICIA
Web
Informació rellevant Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) forman parte de la sociedad de manera incuestionable, propiciando entre otros fenómenos, el crecimiento exponencial de la información disponible. En la actualidad las personas necesitan dos nuevos tipos de alfabetización: la alfabetización digital y la alfabetización informacional. La primera permite la utilización de forma eficaz las TIC en las actividades tanto de la vida diaria como del ejercicio profesional. La alfabetización informacional dota a los individuos de criterio para reconocer la necesidad de información, acceder a la misma y seleccionar aquélla más relevante y pertinente a su demanda informativa. El propósito de esta asignatura es establecer los fundamentos teóricos y prácticos básicos para el manejo de la información a través de las TIC en el ámbito profesional de la enfermería, desarrollando actitudes sociales éticas sobre el acceso y manejo de esta información.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent