2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
   Recomanacions


 
Altres comentaris
Aquesta guia és orientativa i pot estar subjecta a modificacions que seran informades prèviament a l'aula D'acord a l'article 21 de la Normativa Acadèmica durant les activitats avaluatives està limitat l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves