2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I Codi 18204111
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 Obligatòria Tercer AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
BARCELÓ PRATS, JOSEP
APARICIO CASALS, MARIA ROSA
Adreça electrònica aurora.reina@urv.cat
maria.jimenez@urv.cat
montserrat.boque@urv.cat
mariadolores.cid@urv.cat
mrosa.aparicio@urv.cat
mariaamaya.moron@urv.cat
yolanda.vasco@urv.cat
mariadelcarmen.perez@urv.cat
sonia.cortiles@urv.cat
Professors/es
REINA CÓRDOBA, AURORA
JIMÉNEZ HERRERA, MARÍA FRANCISCA
BOQUÉ CAVALLÉ, MONTSERRAT
CID BUERA, MARÍA DOLORES
APARICIO CASALS, MARIA ROSA
MORON UGALDE, MARIA AMAYA
VASCO RODRIGUEZ, YOLANDA
PÉREZ GURREA, MARIA DEL CARMEN
CORTILES BOSCH, SONIA
Web
Informació rellevant Es tracta d’una assignatura obligatòria de caràcter pràctic clínic, que té com a objectiu que l’alumne desenvolupi competències en relació a tenir cura de les persones, la família i la Comunitat. L’atenció primària ha de ser integral per a cobrir les necessitats sanitàries de les comunitats. Per tant, el Centre d’atenció Primària ha de donar resposta a aquestes necessitats. L’assignatura pretén que l’alumne mitjançant les estades als diferents centres pugui conèixer quin és el rol de la infermera, quines són les problemàtiques més freqüents i capacitant-se per mobilitzar recursos que li permetin analitzar i comprendre i aplicar cuidatges en qualsevol situació i en els diferents contextos; consulta, domicili i comunitat.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent