2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I Codi 18204112
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 Obligatòria Tercer AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
APARICIO CASALS, MARIA ROSA
DE MOLINA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA
Adreça electrònica mrosa.aparicio@urv.cat
Professors/es
APARICIO CASALS, MARIA ROSA
Web
Informació rellevant L’aprenentatge en les diferents unitats clíniques, va capacitant a l’estudiant a una comprensió progressiva de la complexitat implícita en les situacions de cuidatges. Al llarg de les diferents experiències, mobilitza instruments que li permetin analitzar i comprendre els contextos presents en qualsevol situació de cuidatges: el context de la persona, el context de la professió i el context de la unitat on es desenvolupa l’acció dels cuidatges. La pràctica clínica possibilita a l’estudiant la continuïtat de l’aprenentatge, el qual haurà de donar prova d’allò que aprèn en les fases teòriques, tot esperant ser ajudat a mobilitzar o recrear coneixements, fent una justa adequació de coneixements a la particularitat de cada situació.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent