2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
   Continguts
Tema Subtema
EIX 1: Desenvolupament personal, relacional, ètic social i cultural - El compromís en l’aprenentatge, la socialització i la capacita per treballar en equip de manera tolerant.
-Responsabilitat, Asertivitat, Solidaritat i actitut cooperativa en el grup d’iguals.
- La sensibilitat envers un mateix i cap a altres: Presència, empatia, acceptació, congruència, proximitat, escolta, compromís ètic

EIX 2: Desenvolupament d’un coneixement científic i del pensament crític Es treballa la capacitat de concebre, d’inferir, l'anàlisi, la síntesis, la autoconciencia i el coneixement en relació a les experiències de salut i malaltia. Desenvolupa la comprensió de fenòmens, la creativitat i la inquietut per la pràctica reflexiva.
Cerca d'evidències científiques que donin suport a les situacions de salut- malatia de les persones atesses i el tractaments.


Eix 3: Desenvolupament d’un cuidar integral a l’ésser humà Es treballa la capacitat de conèixer al pacient com a persona. La capacitat de identificar en les intervencions i orientacions de la infermera els principis de cura humana. La comprensió del holisme en la situació particular del pacient i família. La família com part involucrada i activa en el procés de salut-malaltia.
Habilitats per garantir entorns de seguretat i confort. Identifiquen alteracions que poden comprometre la salut i saben actuar en conseqüència.
Ajuden a la persona a identificar les seves capacitats i potencials que li permeten millorar el seu estat de salut o adaptar-se a la nova situació.
Respecte per les persones: intimitat, dignitat, autonomia, els drets, creences i desitjós de la persona.