2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i el seu pla de treball. Recollir informació dels estudiants i els seus objectius en aquesta assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels conceptes fonamentals de l'assignatura, introduint elements d'anàlisi i reflexió.
Seminaris Treball en profunditat d'aspectes relacionats amb la investigació quantitativa i qualitativa. Elaborar, dissenyar i construir les dades mitjançant el pack estadístic SPSS i aplicació de les tècniques d'anàlisi adient. Elaboració de categories i anàlisi qualitatiiu.
Pràctica autònoma al laboratori Treball en profunditat d'aspectes relacionats amb la investigació qualitativa i quantitaiva. Anàlisi i discussió mitjançant les tècniques adients.
Atenció personalitzada Assessorament presencial o virtual, individual o en grup