2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura, procedència geogràfica, classe social, edat
 A4 Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions especials de risc personal, familiar o social
 A9 Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen entre els seus membres
Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència
 A11 Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar
Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal, familiar o social
 A19 Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
 A21 Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge