2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A2
A4
A11
A19
A21
Portafolis inclourà: diari de camp i cicles reflexius. 10%
Sessions clíniques
A2
A4
A9
A11
A19
A21
Consistiran en treball cooperatiu en grups reduïts on l’alumne exposa i reflexiona sobre situacions viscudes a la pràctica clínica. Aquestes sessions estan guiades per la professora. 10%
Pràctiques clíniques
A2
A4
A9
A11
A19
A21
Estàncies a serveis d’atenció pediàtrica al hospital i a la comunitat. 40%
Treballs
A4
A9
A11
Dos treball en grup d'aprofundiment d'un tema específic,vinculats a les assignatures:
*LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
*LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Resta a criteri del professor i coordinador com assolirà els objectius no superats.