2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A2
A4
A11
A19
A21
Portafoli pràctiques clíniques 10%
Pràctiques clíniques
A2
A4
A11
A19
A21
Estàncies a serveis d’atenció pediàtrica a la comunitat. 20%
Pràctiques a laboratoris
A11
A19
Assistència i realització de les activitats a les pràctiques de laboratori. 30%
Treballs
A2
Treballs de les assignatures que configuren la menció:
*La Infància i l'adolescència a la comunitat
*La Infància i l'adolescència hospitalitzada
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En cas de no superar l'assignatura es farà una prova teórica de la part del seminaris y es tindràn que repetir les pràctiques a la comunitat.