2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Únic anual
Formació bàsica 6
18204101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL Únic anual
Obligatòria 9
18204008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Únic anual
Formació bàsica 6
18204004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA Únic primer quad.
Formació bàsica 6
18204001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Únic primer quad.
Formació bàsica 6
18204009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA Únic primer quad.
Formació bàsica 6
18204003 BIOESTADÍSTICA Únic segon quad.
Formació bàsica 6
18204002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Únic segon quad.
Formació bàsica 6
18204109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES Únic segon quad.
Obligatòria 3
18204007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT Únic segon quad.
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204107 FARMACOLOGIA Únic anual
Obligatòria 6
18204110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I Únic anual
Obligatòria 9
18204102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA Únic primer quad.
Obligatòria 6
18204103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT Únic primer quad.
Obligatòria 9
18204108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA Únic primer quad.
Obligatòria 3
18204006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA Únic primer quad.
Formació bàsica 6
18204010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Únic segon quad.
Formació bàsica 6
18204104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA Únic segon quad.
Obligatòria 12
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204121 INTERNATIONAL NURSING Únic anual
Obligatòria 6
18204111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I Únic anual
Obligatòria 9
18204112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I Únic anual
Obligatòria 9
18204115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA Únic primer quad.
Obligatòria 6
18204105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN Únic primer quad.
Obligatòria 9
18204106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL Únic segon quad.
Obligatòria 6
18204116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES Únic segon quad.
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II Únic anual
Obligatòria 8
18204120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA Únic anual
Obligatòria 8
18204113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA Únic anual
Obligatòria 8
18204114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS Únic anual
Obligatòria 8
18204117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL Únic anual
Obligatòria 8
18204119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II Únic anual
Obligatòria 8
18204301 TREBALL DE FI DE GRAU Únic anual
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204215 APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Únic anual
Optativa 3
18204203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Únic anual
Optativa 3
18204212 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS Únic anual
Optativa 3
18204206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT Únic anual
Optativa 3
18204205 INTERNATIONAL NURSING Únic anual
Optativa 3
18204201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA Únic anual
Optativa 3
18204202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA Únic anual
Optativa 3
18204210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA Únic anual
Optativa 3
18204217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT Únic anual
Optativa 3
18204218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA Únic anual
Optativa 3
18204214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES Únic anual
Optativa 3
18204204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT Únic anual
Optativa 3
18204219 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA COMUNITÀRIA Únic anual
Optativa 6
18204211 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL Únic anual
Optativa 6
18204222 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA GERIÀTRICA Únic anual
Optativa 6
18204216 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA Únic anual
Optativa 6
18204221 PROGRAMES DE SALUT Únic anual
Optativa 3
18204213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA Únic anual
Únic primer quad.
Optativa 3
18204220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS Únic anual
Optativa 3
18204223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA Únic anual
Optativa 3