2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
 
 
Primer Curso
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
8
2
0
4
0
0
1
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
1
8
2
0
4
0
0
2
FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
1
8
2
0
4
0
0
3
BIOESTADÍSTICA
1
8
2
0
4
0
0
4
BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
1
8
2
0
4
0
0
5
FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
1
8
2
0
4
0
0
7
SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
1
8
2
0
4
0
0
8
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1
8
2
0
4
0
0
9
ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
1
8
2
0
4
1
0
1
ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
1
8
2
0
4
1
0
9
INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A1Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context
professional.
RA1Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A2Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a
treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
RA1Identificar els components ambientals en relació a la salut.
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A3Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la
participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A4Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
RA1Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A7Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva
repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de
formes de vida.
RA1Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA5Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA6Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA7Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA8Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A8Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats
nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o
canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del
RA1Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A9Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant
les cures d'infermeria.
RA1Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A11Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a
els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
RA1Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A12Habilitats per a mantenir la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de
decisió del pacient i família.
RA1Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A13Habilitat per a realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes
sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del
professional.
RA1Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A16Analitzar les dades estadístiques referits a estudis poblacionals per a identificar i analitzar la
influència dels factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups per a posar en
pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.
RA1Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A17Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i cura des d'una perspectiva històrica i
comprendre l'evolució dels conceptes centrals de la disciplina infermera i els models teòrics més
rellevants des d'una perspectiva ontològica i epistemològica.
RA1Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A18Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i
fisiològiques de les cèl•lules i els teixits.
RA1Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA5Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA6Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA7Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA8Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A19Coneixement rellevant per a aplicar les cures infermers, proporcionant i garantint benestar,
qualitat, i la seguretat a l'individu, família i comunitat.
RA1Conèixer i analitzar els determinants de la salut
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A20Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la
investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
RA1Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Identificar els elements bàsics de la demografia
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
A22Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
RA1Conèixer las pròpies reaccions emocionals
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
B1Aprender a aprender
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
B2Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo .....
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Troba la solució adequada

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Troba la solució adequada

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA9 - Troba la solució adequada

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA9 - Troba la solució adequada

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA9 - Troba la solució adequada

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
B3Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
B4Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
B5Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
B6Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o
ámbito técnico concreto
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
B7Sensibilización en temas medioambientales
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA5Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA6Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA7Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA8En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA9Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA10Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
B8Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
C1Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
RA1Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA8Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA10Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
C2Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
C3Gestionar la información y el conocimiento.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
C4Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
RA1Produce un texto oral gramaticalmente correcto.
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA5Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
C5Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
RA1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
C6Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que se plantea en la universidad.
RA1Identificar necessitats de formació
    RA1 - Identificar necessitats de formació

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Identificar necessitats de formació

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA1 - Identificar necessitats de formació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA1 - Identificar necessitats de formació

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA1 - Identificar necessitats de formació

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA3Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
 RA4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18204001/ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18204002/FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18204004/BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18204005/FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18204007/SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18204008/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18204009/ÉTICA DEL CUIDAR Y BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18204101/ENFERMERÍA BÁSICA EN EL CICLO VITAL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18204109/INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS