2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
8
2
0
4
0
0
1
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
1
8
2
0
4
0
0
2
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
1
8
2
0
4
0
0
3
BIOESTADÍSTICA
1
8
2
0
4
0
0
4
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
1
8
2
0
4
0
0
5
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
1
8
2
0
4
0
0
7
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
1
8
2
0
4
0
0
8
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
1
8
2
0
4
0
0
9
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
1
8
2
0
4
1
0
1
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
1
8
2
0
4
1
0
9
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
1
8
2
0
4
0
0
6
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
1
8
2
0
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
1
8
2
0
4
1
0
2
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
1
8
2
0
4
1
0
3
INFERMERIA EN LA JOVENTUT
1
8
2
0
4
1
0
4
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
1
8
2
0
4
1
0
7
FARMACOLOGIA
1
8
2
0
4
1
0
8
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
1
8
2
0
4
1
1
0
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
1
8
2
0
4
2
0
5
INTERNATIONAL NURSING
1
8
2
0
4
2
1
0
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A1Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context
professional.
RA1Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A2Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a
treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
RA1Identificar els components ambientals en relació a la salut.
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA8Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA9Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA10Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA11Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA12Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A3Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la
participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A4Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
RA1Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A5Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i
executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixi.
RA1Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A7Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva
repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de
formes de vida.
RA1Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA8Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA9Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A8Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats
nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o
canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del
RA1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Realitzar valoracions de l'estat nutricional.
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA8Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Desenvolupa habilitats per reconèixer i interpretar en el pacient signes normals o canviants de
salut relacionant-los amb el procés de malaltia que està vivint.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA9Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA10Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA11Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA12Compendre que significa conéixer al pacient
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA13Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A9Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant
les cures d'infermeria.
RA1Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació en l'atenció al pacient i família

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA8Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA9Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA10Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA11Identificar maneres d'ajudar
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA12Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA13Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A11Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a
els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
RA1Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA8Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A12Habilitats per a mantenir la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de
decisió del pacient i família.
RA1Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A13Habilitat per a realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes
sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del
professional.
RA1Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que ho reben i per a
ells mateixos

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell mig
ambiental.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A14Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús, indicació i
els mecanismes d'acció, avaluant els beneficis, els riscos i efectes derivats de la seva
administració o consum. Demostrant habilitat per a administrar amb seguretat fàrmacs i altres
teràpies. Així com identificar els nutrients que es troben en els aliments; seleccionant les
recomanacions dietètiques adequades i identificant els problemes nutricionals i
seleccionant/aplicant les cures d'infermeria.
RA1Conèixer els principals conceptes de la farmacologia
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Conèixer l'equilibri alimentari.
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA8Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA9Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA10Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA11Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A16Analitzar les dades estadístiques referits a estudis poblacionals per a identificar i analitzar la
influència dels factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups per a posar en
pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.
RA1Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A17Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i cura des d'una perspectiva històrica i
comprendre l'evolució dels conceptes centrals de la disciplina infermera i els models teòrics més
rellevants des d'una perspectiva ontològica i epistemològica.
RA1Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A18Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i
fisiològiques de les cèl•lules i els teixits.
RA1Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA8Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A19Coneixement rellevant per a aplicar les cures infermers, proporcionant i garantint benestar,
qualitat, i la seguretat a l'individu, família i comunitat.
RA1Conèixer i analitzar els determinants de la salut
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A20Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la
investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
RA1Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Identificar els elements bàsics de la demografia
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A21Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l'equip interdisciplinari.
RA1Afavorir la dinàmica grupal.
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Distingir els diferents components de la comunicació.
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Reconèixer els diferents estils de comunicació.
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A22Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
RA1Conèixer las pròpies reaccions emocionals
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Identificar les diferents emocions.
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Analitzar mitjançant cicles reflexius els pensaments i les emocions associats a situacions que es
plantegen en la seva pràctica.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA8Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA9Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A23Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.
RA1Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
A24Informar, registrar, documentar i derivar cuidats utilitzant les tecnologies adequades.
RA1Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA8Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA9Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA10Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA11Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA12Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA13Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA14Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA15Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA16Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204107/FARMACOLOGIA
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA16 - Desenvolupa responsabilitat i compromís en el seu aprenentatge

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA17Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204107/FARMACOLOGIA
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA17 - Participa de manera activa en les activitats d'aprenentatge programades

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Troba la solució adequada

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Troba la solució adequada

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Troba la solució adequada

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Troba la solució adequada

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Troba la solució adequada

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Troba la solució adequada

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Troba la solució adequada

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Troba la solució adequada

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Troba la solució adequada

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA16Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA16 - Utilitzar i avaluar de forma crítica la informació sobre els medicaments.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA17Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA17 - Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la
pràctica professional.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA18Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA18 - Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida
professional i/o professional.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA