2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
8
2
0
4
0
0
1
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
1
8
2
0
4
0
0
2
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
1
8
2
0
4
0
0
3
BIOESTADÍSTICA
1
8
2
0
4
0
0
4
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
1
8
2
0
4
0
0
5
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
1
8
2
0
4
0
0
7
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
1
8
2
0
4
0
0
8
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
1
8
2
0
4
0
0
9
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
1
8
2
0
4
1
0
1
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
1
8
2
0
4
1
0
9
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
1
8
2
0
4
0
0
6
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
1
8
2
0
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
1
8
2
0
4
1
0
2
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
1
8
2
0
4
1
0
3
INFERMERIA EN LA JOVENTUT
1
8
2
0
4
1
0
4
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
1
8
2
0
4
1
0
7
FARMACOLOGIA
1
8
2
0
4
1
0
8
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
1
8
2
0
4
1
1
0
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
1
8
2
0
4
1
0
5
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
1
8
2
0
4
1
0
6
INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
1
8
2
0
4
1
1
1
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
1
8
2
0
4
1
1
2
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
1
8
2
0
4
1
1
5
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
1
8
2
0
4
1
1
6
INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
1
8
2
0
4
1
1
3
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
1
8
2
0
4
1
1
4
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
1
8
2
0
4
1
1
7
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
1
8
2
0
4
1
1
8
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
1
8
2
0
4
1
1
9
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
1
8
2
0
4
1
2
0
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
1
8
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
8
2
0
4
2
0
1
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
1
8
2
0
4
2
0
2
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
1
8
2
0
4
2
0
3
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
1
8
2
0
4
2
0
4
METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
1
8
2
0
4
2
0
5
INTERNATIONAL NURSING
1
8
2
0
4
2
0
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
8
2
0
4
2
1
0
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
1
8
2
0
4
2
1
2
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
1
8
2
0
4
2
1
3
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
1
8
2
0
4
2
1
4
MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
1
8
2
0
4
2
1
5
APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
1
8
2
0
4
2
1
7
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
1
8
2
0
4
2
1
8
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
1
8
2
0
4
2
2
0
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
1
8
2
0
4
2
2
1
PROGRAMES DE SALUT
1
8
2
0
4
2
2
3
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A1Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context
professional.
RA1Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA8Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA9Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA10Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA11Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA12Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA13Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA14Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA15Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA16Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204107/FARMACOLOGIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA17Analitzar la influència de factors culturals i socials
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204107/FARMACOLOGIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA18Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204107/FARMACOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA19Coneix la importància de l’ètica en investigació
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204107/FARMACOLOGIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA20Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204107/FARMACOLOGIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA21Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204107/FARMACOLOGIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA22Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204107/FARMACOLOGIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA23Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204107/FARMACOLOGIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA24Actua sense prejudicis i judicis de valor
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204107/FARMACOLOGIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA25Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204107/FARMACOLOGIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA26Respectar el secret professional
    RA26 - Respectar el secret professional

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA26 - Respectar el secret professional

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA26 - Respectar el secret professional

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA26 - Respectar el secret professional

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA26 - Respectar el secret professional

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA26 - Respectar el secret professional

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA26 - Respectar el secret professional

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204107/FARMACOLOGIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA26 - Respectar el secret professional

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA26 - Respectar el secret professional

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA26 - Respectar el secret professional

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA26 - Respectar el secret professional

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA26 - Respectar el secret professional

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA26 - Respectar el secret professional

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA26 - Respectar el secret professional

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA26 - Respectar el secret professional

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Respectar el secret professional

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA26 - Respectar el secret professional

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA26 - Respectar el secret professional

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Respectar el secret professional

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA26 - Respectar el secret professional

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA26 - Respectar el secret professional

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA26 - Respectar el secret professional

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA26 - Respectar el secret professional

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA26 - Respectar el secret professional

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA27Manté els criteris ètics en la realització del treball
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204107/FARMACOLOGIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A2Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a
treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
RA1Identificar els components ambientals en relació a la salut.
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA8Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA9Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA10Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA11Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA12Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA13Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA14Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA15Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA16Es qüestiona el mode d’implicació en les cures
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204107/FARMACOLOGIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA17Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204107/FARMACOLOGIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA18Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204107/FARMACOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA19Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204107/FARMACOLOGIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA20Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204107/FARMACOLOGIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA21Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204107/FARMACOLOGIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA22Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204107/FARMACOLOGIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA23Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204107/FARMACOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA24Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204107/FARMACOLOGIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA25Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204107/FARMACOLOGIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA26Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204107/FARMACOLOGIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA27És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204107/FARMACOLOGIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA28El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A3Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la
participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA8Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA9Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA10Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA11Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA12Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA13Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA14Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA15Actua i assumeix responsabilitat en les cures
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A4Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
RA1Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204215/APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés admi