2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Tercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
8
2
0
4
1
0
5
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
1
8
2
0
4
1
0
6
INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
1
8
2
0
4
1
1
1
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
1
8
2
0
4
1
1
2
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
1
8
2
0
4
1
1
5
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
1
8
2
0
4
1
1
6
INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
1
8
2
0
4
1
1
3
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
1
8
2
0
4
1
1
4
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
1
8
2
0
4
1
1
7
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
1
8
2
0
4
1
1
8
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
1
8
2
0
4
1
1
9
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
1
8
2
0
4
1
2
0
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
1
8
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
8
2
0
4
2
0
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
8
2
0
4
2
1
3
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
1
8
2
0
4
2
1
8
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
A1Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context
professional.
RA1Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA2Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA3Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA4Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA5Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA6Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA7Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA8Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA9Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA10Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA11Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA12Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA13Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA14Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA15Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA16Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA17Analitzar la influència de factors culturals i socials
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA18Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA19Coneix la importància de l’ètica en investigació
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA20Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA21Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA22Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA23Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA24Actua sense prejudicis i judicis de valor
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA25Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA26Respectar el secret professional
    RA26 - Respectar el secret professional

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA26 - Respectar el secret professional

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA26 - Respectar el secret professional

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA26 - Respectar el secret professional

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA26 - Respectar el secret professional

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA26 - Respectar el secret professional

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA26 - Respectar el secret professional

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA26 - Respectar el secret professional

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Respectar el secret professional

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Respectar el secret professional

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA27Manté els criteris ètics en la realització del treball
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
A2Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a
treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
RA1Identificar els components ambientals en relació a la salut.
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA2Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA3Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA4Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA5Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA6Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA7Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA8Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA9Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA10Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA11Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA12Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA13Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA14Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA15Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA16Es qüestiona el mode d’implicació en les cures
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA17Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA18Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA19Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA20Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA21Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA22Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA23Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA24Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA25Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA26Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA27És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA28El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
A3Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la
participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA2Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA3Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA4Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA5Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA6Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA7Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA8Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA9Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA10Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA11Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA12Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA13Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA14Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA15Actua i assumeix responsabilitat en les cures
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
A4Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
RA1Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA2Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA3Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA4Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA5Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA6Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA7Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA8Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA9Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA10Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA11Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA12Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA13Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA14Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA15Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA16Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA17Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA18Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA19Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA20Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA21Anàlisi critica/reflexió sobre la practica
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA22Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
A5Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i
executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixi.
RA1Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA2Reconèixer les situacions que comporten risc vital
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA3Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA4Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA5Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA6És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
A6Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.
RA1Es planteja quines són les seves necessitats formatives
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA2Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA3Millora el coneixement de si mateix
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA4Identifica elements de canvi i aprenentatge
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA5Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA6Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA8Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA9Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
A7Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva
repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de
formes de vida.
RA1Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA2Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA3Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA5Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA6Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA7Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA8Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA9Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA10Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA11Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA12Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA13Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
A8Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats
nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o
canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del
RA1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA2Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA3Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA4Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA5Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA6Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA7Realitzar valoracions de l'estat nutricional.
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA8Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA9Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA10Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA11Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA12Compendre que significa conéixer al pacient
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA13Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA14Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA15Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA16Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA17Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA18Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA19Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA20Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA21Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA22Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA23Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA24Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA25Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
A9Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant
les cures d'infermeria.
RA1Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA2Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA3Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA4Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA5Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA6Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA7Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA8Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA9Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA10Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA11Identificar maneres d'ajudar
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA12Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA13Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA14Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA15Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA16Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA17Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA18Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA19Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA20Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA21Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA22Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA23Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA24Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA25Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA26Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA27Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA28Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA29Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA30Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA31Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA32Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA33Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA34Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA35Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA36És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA37Prioritza problemes de salut
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
A10Qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament la informació i les fonts de dades per
a facilitar l'elecció del pacient.
RA1És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA2Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA3És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA4Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA5Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA6Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA7Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
A11Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a
els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
RA1Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA2Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA3Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA4Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA5Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA6To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA7Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA8Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA9Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA10Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA11Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA12Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA13Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA14Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA15Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA16Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA17Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA18Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA19Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA20Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA21Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
 RA22Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
</