2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Quart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
8
2
0
4
1
1
3
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
1
8
2
0
4
1
1
4
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
1
8
2
0
4
1
1
7
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
1
8
2
0
4
1
1
8
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
1
8
2
0
4
1
1
9
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
1
8
2
0
4
1
2
0
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
1
8
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
8
2
0
4
2
0
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A1Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context
professional.
RA1Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA16Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA17Analitzar la influència de factors culturals i socials
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA18Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA19Coneix la importància de l’ètica en investigació
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA20Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA21Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA22Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA23Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA24Actua sense prejudicis i judicis de valor
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA25Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA26Respectar el secret professional
    RA26 - Respectar el secret professional

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA26 - Respectar el secret professional

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA26 - Respectar el secret professional

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA26 - Respectar el secret professional

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Respectar el secret professional

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA27Manté els criteris ètics en la realització del treball
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A2Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a
treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
RA1Identificar els components ambientals en relació a la salut.
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA16Es qüestiona el mode d’implicació en les cures
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA17Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA18Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA19Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA20Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA21Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA22Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA23Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA24Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA25Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA26Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA27És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA28El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A3Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la
participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Actua i assumeix responsabilitat en les cures
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A4Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
RA1Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA16Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA17Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA18Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA19Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA20Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA21Anàlisi critica/reflexió sobre la practica
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA22Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A5Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i
executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixi.
RA1Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Reconèixer les situacions que comporten risc vital
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A6Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.
RA1Es planteja quines són les seves necessitats formatives
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Millora el coneixement de si mateix
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Millora el coneixement de si mateix

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Identifica elements de canvi i aprenentatge
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A7Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva
repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de
formes de vida.
RA1Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A8Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats
nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o
canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del
RA1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Realitzar valoracions de l'estat nutricional.
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Compendre que significa conéixer al pacient
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Aplica valoracions sistemàtiques d'hàbits i estils de vida i problemes de salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA16Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes / malalties en la salut mental al
llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA17Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA18Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA19Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA20Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA21Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA22Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA23Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Explicar les manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA24Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA25Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A9Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant
les cures d'infermeria.
RA1Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les
criatures.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades distingint les que impliquen el
rol infermer.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Identificar maneres d'ajudar
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Identificar maneres d'ajudar

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Desenvolupar habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Explora com afecta la malaltia i l'entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA16Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA17Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA18Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA19Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA20Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA21Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA22Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA23Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA24Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA25Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA26Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA27Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA28Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA29Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA30Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA31Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA32Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA33Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA34Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Comprendre què significa conèixer al pacient com a persona

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA35Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA36És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA37Prioritza problemes de salut
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Prioritza problemes de salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A10Qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament la informació i les fonts de dades per
a facilitar l'elecció del pacient.
RA1És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A11Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a
els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
RA1Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions
d'estudi.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan
les coses

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA16Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA17Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA18Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA19Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA20Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA21Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA22Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA23Estableix prioritats/planifica intervencions
    RA23 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA24Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut
    RA24 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA25Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges
    RA25 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A12Habilitats per a mantenir la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de
decisió del pacient i família.
RA1Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconèixer l'emoció que li permet contactar amb la preocupació/situació del pacient.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Desenvolupar habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família
    RA7 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació
    RA8 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans.
    RA9 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut
    RA10 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes
    RA11 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Respectar la individualitat i la intimitat de la persona
    RA12 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A13Habilitat per a realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes
sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del
professional.
RA1Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a
cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
medi ambiental.
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
medi ambiental.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
medi ambiental.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
medi ambiental.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
medi ambiental.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
medi ambiental.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
medi ambiental.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
medi ambiental.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
medi ambiental.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8En el seu procedir utilitza criteris que germanitzen la màxima seguretat per les persones que el
reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental
    RA8 - En el seu procedir utilitza criteris que germanitzen la màxima seguretat per les persones que el
reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - En el seu procedir utilitza criteris que germanitzen la màxima seguretat per les persones que el
reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - En el seu procedir utilitza criteris que germanitzen la màxima seguretat per les persones que el
reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - En el seu procedir utilitza criteris que germanitzen la màxima seguretat per les persones que el
reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - En el seu procedir utilitza criteris que germanitzen la màxima seguretat per les persones que el
reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - En el seu procedir utilitza criteris que germanitzen la màxima seguretat per les persones que el
reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - En el seu procedir utilitza criteris que germanitzen la màxima seguretat per les persones que el
reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - En el seu procedir utilitza criteris que germanitzen la màxima seguretat per les persones que el
reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadores
    RA10 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadores

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadores

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadores

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadores

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadores

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadores

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadores

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadores

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut
    RA11 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...
    RA14 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol
    RA15 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A14Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús, indicació i
els mecanismes d'acció, avaluant els beneficis, els riscos i efectes derivats de la seva
administració o consum. Demostrant habilitat per a administrar amb seguretat fàrmacs i altres
teràpies. Així com identificar els nutrients que es troben en els aliments; seleccionant les
recomanacions dietètiques adequades i identificant els problemes nutricionals i
seleccionant/aplicant les cures d'infermeria.
RA1Conèixer els principals conceptes de la farmacologia
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc pr a la salut.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Conèixer l'equilibri alimentari.
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Coneix i administra els fàrmacs d'ús habitual en els diferents àmbits de la pràctica
    RA12 - Coneix i administra els fàrmacs d'ús habitual en els diferents àmbits de la pràctica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Coneix i administra els fàrmacs d'ús habitual en els diferents àmbits de la pràctica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Coneix i administra els fàrmacs d'ús habitual en els diferents àmbits de la pràctica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Coneix i administra els fàrmacs d'ús habitual en els diferents àmbits de la pràctica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Coneix i administra els fàrmacs d'ús habitual en els diferents àmbits de la pràctica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Coneix i administra els fàrmacs d'ús habitual en els diferents àmbits de la pràctica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Coneix i administra els fàrmacs d'ús habitual en els diferents àmbits de la pràctica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix i administra els fàrmacs d'ús habitual en els diferents àmbits de la pràctica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura
    RA13 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d'adequar-la a la persona
    RA14 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d'adequar-la a la persona

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d'adequar-la a la persona

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d'adequar-la a la persona

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d'adequar-la a la persona

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d'adequar-la a la persona

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d'adequar-la a la persona

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d'adequar-la a la persona

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d'adequar-la a la persona

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració
    RA15 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA16Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional
    RA16 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA17Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA18S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A15Habilitat per a identificar situacions de risc, dolor, sofriment, malaltia, incapacitat o mort per a
respondre a les necessitats de salut de les persones durant el cicle vital i proporcionar cures que
alleugin la situació dels malalts avançats i terminals
RA1Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona
    RA1 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques
    RA2 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia
    RA3 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort
    RA4 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre
    RA5 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital
    RA6 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin patiment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin patiment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin patiment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin patiment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin patiment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin patiment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin patiment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin patiment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin patiment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A16Analitzar les dades estadístiques referits a estudis poblacionals per a identificar i analitzar la
influència dels factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups per a posar en
pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.
RA1Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A17Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i cura des d'una perspectiva històrica i
comprendre l'evolució dels conceptes centrals de la disciplina infermera i els models teòrics més
rellevants des d'una perspectiva ontològica i epistemològica.
RA1Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A18Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i
fisiològiques de les cèl•lules i els teixits.
RA1Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A19Coneixement rellevant per a aplicar les cures infermers, proporcionant i garantint benestar,
qualitat, i la seguretat a l'individu, família i comunitat.
RA1Conèixer i analitzar els determinants de la salut
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi
incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Coneix les guies de pràctica clínica i es planteja el mode en que s'utilitzen com recurs de
seguretat i recolzament de bones pràctiques
    RA6 - Coneix les guies de pràctica clínica i es planteja el mode en que s'utilitzen com recurs de
seguretat i recolzament de bones pràctiques

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Coneix les guies de pràctica clínica i es planteja el mode en que s'utilitzen com recurs de
seguretat i recolzament de bones pràctiques

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Coneix les guies de pràctica clínica i es planteja el mode en que s'utilitzen com recurs de
seguretat i recolzament de bones pràctiques

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Coneix les guies de pràctica clínica i es planteja el mode en que s'utilitzen com recurs de
seguretat i recolzament de bones pràctiques

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Coneix les guies de pràctica clínica i es planteja el mode en que s'utilitzen com recurs de
seguretat i recolzament de bones pràctiques

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Coneix les guies de pràctica clínica i es planteja el mode en que s'utilitzen com recurs de
seguretat i recolzament de bones pràctiques

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Coneix les guies de pràctica clínica i es planteja el mode en que s'utilitzen com recurs de
seguretat i recolzament de bones pràctiques

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les guies de pràctica clínica i es planteja el mode en que s'utilitzen com recurs de
seguretat i recolzament de bones pràctiques

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família
    RA8 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en l'evidència científica, en guies de
pràctica clínica actualitzades, en el que per al pacient sigui benestar i en el saber pràctic
adquirit per la seva experiència i contrastat amb la seva tutora
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en l'evidència científica, en guies de
pràctica clínica actualitzades, en el que per al pacient sigui benestar i en el saber pràctic
adquirit per la seva experiència i contrastat amb la seva tutora

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en l'evidència científica, en guies de
pràctica clínica actualitzades, en el que per al pacient sigui benestar i en el saber pràctic
adquirit per la seva experiència i contrastat amb la seva tutora

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en l'evidència científica, en guies de
pràctica clínica actualitzades, en el que per al pacient sigui benestar i en el saber pràctic
adquirit per la seva experiència i contrastat amb la seva tutora

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en l'evidència científica, en guies de
pràctica clínica actualitzades, en el que per al pacient sigui benestar i en el saber pràctic
adquirit per la seva experiència i contrastat amb la seva tutora

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en l'evidència científica, en guies de
pràctica clínica actualitzades, en el que per al pacient sigui benestar i en el saber pràctic
adquirit per la seva experiència i contrastat amb la seva tutora

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en l'evidència científica, en guies de
pràctica clínica actualitzades, en el que per al pacient sigui benestar i en el saber pràctic
adquirit per la seva experiència i contrastat amb la seva tutora

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en l'evidència científica, en guies de
pràctica clínica actualitzades, en el que per al pacient sigui benestar i en el saber pràctic
adquirit per la seva experiència i contrastat amb la seva tutora

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en l'evidència científica, en guies de
pràctica clínica actualitzades, en el que per al pacient sigui benestar i en el saber pràctic
adquirit per la seva experiència i contrastat amb la seva tutora

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Fonamenta teòricament les situacions de la practica
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la practica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la practica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la practica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la practica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la practica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la practica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la practica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la practica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A20Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la
investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
RA1Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Identificar els elements bàsics de la demografia
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi
    RA8 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació
    RA9 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi
    RA10 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació
    RA11 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica
    RA12 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals
    RA13 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA16Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA17Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A21Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l'equip interdisciplinari.
RA1Afavorir la dinàmica grupal.
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Distingir els diferents components de la comunicació.
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Reconèixer els diferents estils de comunicació.
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Desenvolupa habilitats de presència i de empatia.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant
    RA6 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental
    RA7 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions
    RA8 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares
    RA9 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA12 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA16Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA17Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA18Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA19Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA20Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA21Sap respondre les preguntes que se li formulen
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA22Participar activament en les sessions clíniques
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA23Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A22Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
RA1Conèixer las pròpies reaccions emocionals
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Identificar les diferents emocions.
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació
    RA10 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica
    RA11 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions
    RA12 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Millora el coneixement de si mateix
    RA13 - Millora el coneixement de si mateix

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Millora el coneixement de si mateix

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Millora el coneixement de si mateix

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Millora el coneixement de si mateix

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Millora el coneixement de si mateix

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Millora el coneixement de si mateix

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Millora el coneixement de si mateix

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Millora el coneixement de si mateix

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Identifica elements de canvi i aprenentatge
    RA14 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional
    RA15 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA16Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals
    RA16 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA17Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.
    RA17 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA18És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient
    RA18 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA19Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica
    RA19 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A23Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.
RA1Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A24Informar, registrar, documentar i derivar cuidats utilitzant les tecnologies adequades.
RA1Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A25Comprendre la funció, activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un
equip d'atenció per a la salut.
RA1Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Contribueix a l'establiment i aplicació dels processos de treball en equip
    RA2 - Contribueix a l'establiment i aplicació dels processos de treball en equip

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Contribueix a l'establiment i aplicació dels processos de treball en equip

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Contribueix a l'establiment i aplicació dels processos de treball en equip

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Contribueix a l'establiment i aplicació dels processos de treball en equip

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Contribueix a l'establiment i aplicació dels processos de treball en equip

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Contribueix a l'establiment i aplicació dels processos de treball en equip

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Contribueix a l'establiment i aplicació dels processos de treball en equip

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Contribueix a l'establiment i aplicació dels processos de treball en equip

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l'equip
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l'equip

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l'equip

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l'equip

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l'equip

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l'equip

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l'equip

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l'equip

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l'equip

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A26Dirigir i coordinar un equip i delegar cures
RA1Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d'un equip, el
desenvolupament del treball
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d'un equip, el
desenvolupament del treball

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d'un equip, el
desenvolupament del treball

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d'un equip, el
desenvolupament del treball

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d'un equip, el
desenvolupament del treball

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d'un equip, el
desenvolupament del treball

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d'un equip, el
desenvolupament del treball

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d'un equip, el
desenvolupament del treball

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d'un equip, el
desenvolupament del treball

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Identifica situacions de coordinació i lideratge
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A27Planificar i gestionar el temps de forma efectiva mentre s'arriben a els estàndards de qualitat.
RA1Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A28Educar, facilitar, supervisar i donar suport als estudiants de cures de salut.
RA1Identifica i valora les activitats tutorials
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A29Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol, identificar les característiques de la funció directiva
dels Serveis d'Infermeria i la gestió de cura.
RA1Identifica els elements que configuren l'organització i repercuteixen en el finançament sanitari
    RA1 - Identifica els elements que configuren l'organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Identifica els elements que configuren l'organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Identifica els elements que configuren l'organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identifica els elements que configuren l'organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Identifica els elements que configuren l'organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Identifica els elements que configuren l'organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Identifica els elements que configuren l'organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identifica els elements que configuren l'organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

18204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

18204119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II