2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
   Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I: Construcció sociocultural de la salut de les dones: La mirada androcèntrica les seves conseqüències Analitzar els antecedents i l'evolució de la situació de les dones històricament i com a influït la seva posició social en la construcció sociocultural de la salut
Unitat temàtica II: Elements propis del gènere relacionats amb la salut Estudi de les variables que possibiliten l'anàlisi des de una perspectiva e gènere. identificar les diferències en la morbi-mortalitat en relació amb els diferents estils de vida i els elements propis del gènere.
Atenció d'Infermeria en la violència de gènere
Unitat temàtica III: les desigualtats en relació al gènere en el Sistema Sanitari Analitzar el biaix de gènere dins del sistema sanitari (assajos clínics, esforç terapèutic, atenció de salut,...)