2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Tercer CursoCuarto CursoOptativa
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
8
2
1
4
1
0
5
ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
1
8
2
1
4
1
0
6
ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
1
8
2
1
4
1
1
1
PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
1
8
2
1
4
1
1
2
PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
1
8
2
1
4
1
1
5
GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
1
8
2
1
4
1
1
6
ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
1
8
2
1
4
1
1
3
PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
1
8
2
1
4
1
1
4
PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
1
8
2
1
4
1
1
7
PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
1
8
2
1
4
1
1
8
PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
1
8
2
1
4
1
1
9
PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
1
8
2
1
4
1
2
0
PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
1
8
2
1
4
3
0
1
TRABAJO DE FIN DE GRADO
1
8
2
1
4
2
0
6
ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
1
8
2
1
4
2
1
4
ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
A1Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context
professional.
RA1Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA2Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA3Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA4Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA5Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA6Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA7Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA8Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA9Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA10Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA11Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA12Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA13Coneix la importància de l’ètica en investigació
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA14Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA15Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA16Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA17Analitzar la influència de factors culturals i socials
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA18Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA19Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA20Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA21Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA22Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA23Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA24Actua sense prejudicis i judicis de valor
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA25Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA26Respectar el secret professional
    RA26 - Respectar el secret professional

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA26 - Respectar el secret professional

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA26 - Respectar el secret professional

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA26 - Respectar el secret professional

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA26 - Respectar el secret professional

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA26 - Respectar el secret professional

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA26 - Respectar el secret professional

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA26 - Respectar el secret professional

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA26 - Respectar el secret professional

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA26 - Respectar el secret professional

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA27Manté els criteris ètics en la realització del treball
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
A2Conocer, dirigir y aplicar los principios que sustentan los cuidados integradas de enfermería para
trabajar de una manera holística, reconociendo la singularidad y la diversidad multicultural.
RA1Identificar els components ambientals en relació a la salut.
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA2Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA3Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA4Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA5Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA6Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA7Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA8Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA9Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA10Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA11Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA12Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA13Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA14Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA15Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA16Es qüestiona el mode d’implicació en les cures
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA17Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA18Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA19Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA20Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA21Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA22Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA23Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA24Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA25Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA26Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA27És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA28El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
A3Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la
participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA2Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA3Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA4Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA5Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA6Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA7Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA8Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA9Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA10Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA11Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA12Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA13Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA14Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA15Actua i assumeix responsabilitat en les cures
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
A4Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
RA1Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA2Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA3Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA4Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA5Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA6Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA7Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA8Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA9Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA10Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA11Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA12Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA13Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA14Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA15Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA16Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA17Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA18Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA19Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA20Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA21Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA22Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
A5Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i
executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixi.
RA1Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA2Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA3Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA4Reconèixer les situacions que comporten risc vital
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA5Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA6És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
A6Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.
RA1Es planteja quines són les seves necessitats formatives
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA2Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA3Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA4Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA5Millora el coneixement de si mateix
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA6Identifica elements de canvi i aprenentatge
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA7Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA8Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA9Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
A7Conocer y valorar los cambios asociados a las diferentes etapas del ciclo vital y su repercusión en
la salud, identificando las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas de formas de
vida.
RA1Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA2Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA3Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA5Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA6Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA7Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA8Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA9Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA10Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA11Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA12Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
A8Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats
nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o
canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del
RA1Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA2Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA3Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA4Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA5Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA6Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA7Realitzar valoracions de l'estat nutricional.
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA8Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA9Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA10Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA11Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA12Compendre que significa conéixer al pacient
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA13Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA14Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA15Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA16Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA17Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA18Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA19Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA20Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA21Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA22Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA23Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA24Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA25Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
A9Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant
les cures d'infermeria.
RA1Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA2Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA3Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA4Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA5Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA6Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA7Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA8Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA9Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA10Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA11Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA12Identificar maneres d'ajudar
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA13Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA14Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA15Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA16Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA17Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA18Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA19Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA20Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA21Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA22Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA23Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA24Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA25Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA26Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA27Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA28Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA29Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA30Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA31Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA32Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA33Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA34Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA35Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA36Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA37És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA38Prioritza problemes de salut
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
A10Qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament la informació i les fonts de dades per
a facilitar l'elecció del pacient.
RA1És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA2Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA3És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA4Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA5Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA6Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA7Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
A11Utilizar el juicio clínico en el proceso de cuidar y desarrollar planes de cuidados para alcanzar
los estándares de calidad y la práctica basada en la evidencia.
RA1 Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA2Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA3Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA4Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA5Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA6To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA7 Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA8Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA9Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA10Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA11Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA12Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA13Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA14Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA15Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA16Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA17Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA18Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA19Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA20Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA21Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA22Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA23Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA24Estableix prioritats/planifica intervencions
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA25Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA26Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
A12Habilitats per a mantenir la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de
decisió del pacient i família.
RA1Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA2Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA3Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA4Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA5Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA6En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA7S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA8Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA9Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA10S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214116/ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214214/ENFERMOS TERMINALES Y CURAS PALIATIVAS
 RA11Respectar la individualitat i la intimitat de la persona
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214105/ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214106/ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD MENTAL
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214111/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS I
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214112/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS I
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214115/GESTIÓN Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

1821411