2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures
  INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A7
A10
A24
23 0 23
Seminaris
A10
A24
CT5
18 20 38
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
A24
C5
6 24 30
Simulació
A24
CT5
12 15 27
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves mixtes
A7
A10
A24
1 27 28
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat