2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures
  INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura i activitats per a prendre contacte i recollir informació dels alumnes
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’anàlisi i reflexió.
Seminaris Treball amb diferents tipus de material (videos, lectures....) per proporcionar l’anàlisi i reflexió per part dels estudiants.
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes Estudi de situacions de cuidatge en diferents escenaris que exigeix un treball de col·laboració.
Simulació Tallers interactius en grups reduïts, participatius, basats en el treball i participació activa de l’estudiant. Es reflexionarà de forma individual i en grup dels diferents aspectes relacionats amb situacions complexes de malaltia mental. Es realitzaran simulacions, dinàmiques grupals, casos pràctics i visionat de pel.licules i/o documentals.
Atenció personalitzada Es realitzaran tutories personalitzades, bé de forma presencial o mitjançant l’espai moodel de l’assignatura. S'atendrà a l'estudiant sempre que ho demani de forma presencial o virtual (correu electrònic)