2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Grado en Enfermería (Campus Baix Penedès) (2016)
 Asignaturas
  PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN EN ENFERMERÍA
DATOS IDENTIFICATIVOS 2020_21
Asignatura (*) PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN EN ENFERMERÍA Código 18254108
Titulación
Grado en Enfermería (Campus Baix Penedès) (2016)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo Horarios y datos del examen
3 Obligatoria Segundo 1Q
Modalidad y lengua de impartición Ver grupos de trabajo
Prerrequisitos
Departamento Enfermería
Coordinador/a
GONZÁLEZ JAUREGUI, RAÜL
Correo-e raul.gonzalez@urv.cat
miguelagustin.rodrigo@urv.cat
Profesores/as
GONZÁLEZ JAUREGUI, RAÜL
RODRIGO BARBERÁN, MIGUEL AGUSTÍN
Web
Información relevante

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. 


Conèixer la importància que té un bon estat nutricional en relació amb el manteniment de la salut i la prevenció de la malaltia. Així com la manera en què una aportació nutritiva adequat col•labora en el procés de millora d'algunes patologies. L'estudi introductori dels aliments, l'alimentació equilibrada, els factors socials i culturals que l'acompanyen. La consecució del consell dietètic més adequat en el marc de les cures integrades d'infermeria.
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.