2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Assignatures
  SOCIETAT I SALUT
   Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per calcular la nota final, a les proves objectives s'ha d'assolir una nota mínima de 4 sobre 10. L'entrega de treballs i pràctiques així com la realització dels examens és imprescindible per poder ser avaluat/da. En la segona convocatòria les proves objectives tindran un pes del 50%, la realització del treball un pes del 20% i l'entrega de les pràctiques un 30%. Igualment, per calcular la nota final, a les proves objectives s'ha d'assolir una nota mínima de 4 sobre 10. L'entrega de treballs i pràctiques així com la realització dels examens és imprescindible per poder ser avaluat/da.