2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
 
 
Ciències de la Infermeria (2006)
 Dates examens

Calendari d'examens


1r Curs

Conv. Anual i Juny

Obligatories
Dia
Hora
Aula
Biotica
1
12
4
Societat i Salut
4
12
4
Gestió de Serveis de la Salut i Sociosanitaris
11
12
4
Teories i Models
5
12
4
Economia de la Salut
13
12
4
Cultura i cuidar
6
12
4
Bioetica II
7
12
4
Psicologia de la Salut
15
12
4
Metodologia de la Investigació I
8
12
4
Optatives
Psicologia de Grups
18
12
4
Instruments per la Recerca Bibliogràfica en Ciències de la Salut
19
12
4
Processos d' Adaptació i Dol
20
12
4
Violència i Salut
21
12
4
Gènere i Pràctica Professional
14
12

Dilemes Étics

2
12
4

2n Curs

Conv. Anual i Juny

Obligatories
Dia
Hora
Aula
Cuidatges i Noves Demandes de Salut
1
10
4
Metodologia de la Investigació I I
4
10
4
Metodologia Educativa
7
10
4
Investigació en Infermeria Familiar i Comunitària
8
10
4
Investigació en Infermeria i Processos de Canvi
8
10
4
Cultura i cuidar
6
10
4
Psicologia de la Salut
15
10
4
Optatives
Anàlisi de Dades Quantitatives
5
10
4
Informàtica Aplicada en ciències de la Infermeria
6
10
4
Investigació en Psicologia de la Salut Ocupacional
11
10
4
Programes de Salut I
12
10
4
Teràpies Naturals per l' Autocuidatge
13
10
4