2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  PRÀCTICUM
   Avaluació
  Descripció Pes
Altres

3) Fer una defensa publica del treball realitzat a l'empresa

25
 
Altres comentaris i segona convocatòria