2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  PRÀCTICUM
   Avaluació
  Descripció Pes
Estada / execució de pràctiques 1) Evaluació de l'empresa
2)Elaborar una memoria sobre la estada en práctiques
25
75
Altres

3) Fer una defensa publica del treball realitzat a l'empresa

25
 
Altres comentaris i segona convocatòria