2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2003)
 Subjects
  ECOFISIOLOGIA DE LA VINYA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject ECOFISIOLOGIA DE LA VINYA Code 19042204
Study programme
Enologia (2003)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 3 1.5 Optativa First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Bioquímica i Biotecnologia
Coordinator
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
E-mail montserrat.nadal@urv.cat
Lecturers
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
Web
Relevant information Conèixer les respostes fisiològiques del cep a les variacions del medi. Sabent l'ecologia i fisologia en el cultiu del cep, aprendre el maneig del vinyet vers l'obtenció d'un raïm de qualitat