2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat d'Enologia
A A 
 
 
Primer Curso
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
9
2
0
4
0
0
1
MATEMÁTICAS
1
9
2
0
4
0
0
2
FÍSICA
1
9
2
0
4
0
0
3
QUÍMICA GENERAL
1
9
2
0
4
0
0
4
ESTADÍSTICA
1
9
2
0
4
0
0
5
BIOLOGÍA
1
9
2
0
4
0
0
6
BIOLOGÍA CELULAR
1
9
2
0
4
0
0
7
GENÉTICA
1
9
2
0
4
0
0
8
BIOQUÍMICA
A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars
RA1Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.

    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204002/FÍSICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204007/GENÉTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA6Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204005/BIOLOGÍA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204007/GENÉTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA7Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204005/BIOLOGÍA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204007/GENÉTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204002/FÍSICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204007/GENÉTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204002/FÍSICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA10Comprendre el concepte d'equació diferencial.
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204002/FÍSICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204005/BIOLOGÍA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204007/GENÉTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA11Conèixer el model teòric d'espai vectorial.
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204005/BIOLOGÍA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204007/GENÉTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204005/BIOLOGÍA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204007/GENÉTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA13Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204005/BIOLOGÍA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204007/GENÉTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA14Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204005/BIOLOGÍA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204007/GENÉTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA15Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204002/FÍSICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204005/BIOLOGÍA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204007/GENÉTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA16Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204005/BIOLOGÍA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204007/GENÉTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA17Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204002/FÍSICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204005/BIOLOGÍA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204007/GENÉTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA18Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204002/FÍSICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204005/BIOLOGÍA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204007/GENÉTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA19Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204002/FÍSICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204005/BIOLOGÍA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204007/GENÉTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA20Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204002/FÍSICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204005/BIOLOGÍA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204007/GENÉTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA21Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204002/FÍSICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204005/BIOLOGÍA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204007/GENÉTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204008/BIOQUÍMICA
A2Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars
RA1Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Conèixer les bases de la Química nuclear.
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA6Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204005/BIOLOGÍA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204007/GENÉTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA7Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204005/BIOLOGÍA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204007/GENÉTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8Reconèixer la nomenclatura i formulació química.
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204002/FÍSICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204007/GENÉTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204002/FÍSICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204008/BIOQUÍMICA
 RA10Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204001/MATEMÁTICAS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204002/FÍSICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204005/BIOLOGÍA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204007/GENÉTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204008/BIOQUÍMICA
A4Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i
metabòlic
RA1Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn

    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204002/FÍSICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204007/GENÉTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204008/BIOQUÍMICA
 RA6Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204005/BIOLOGÍA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204007/GENÉTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA7Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204005/BIOLOGÍA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204007/GENÉTICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204002/FÍSICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204007/GENÉTICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204002/FÍSICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204008/BIOQUÍMICA
 RA10Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204002/FÍSICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204005/BIOLOGÍA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204007/GENÉTICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA11Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204005/BIOLOGÍA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204007/GENÉTICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA12Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204002/FÍSICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204005/BIOLOGÍA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204007/GENÉTICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204008/BIOQUÍMICA
A6Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori dels àmbits de Biotecnologia,
especialment químics, bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, valorant els seus
riscos i elements de seguretat
RA1Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204008/BIOQUÍMICA
A8Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis dels àmbits de Biotecnologia amb
tècniques estadístiques, i saber-los interpretar
RA1Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204002/FÍSICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA6Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204001/MATEMÁTICAS
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204002/FÍSICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204005/BIOLOGÍA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204007/GENÉTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204008/BIOQUÍMICA
 RA7Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204005/BIOLOGÍA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204007/GENÉTICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204002/FÍSICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204007/GENÉTICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204002/FÍSICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204008/BIOQUÍMICA
 RA10Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204001/MATEMÁTICAS
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204002/FÍSICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204005/BIOLOGÍA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204007/GENÉTICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204008/BIOQUÍMICA
 RA11Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204005/BIOLOGÍA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204007/GENÉTICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA12Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204005/BIOLOGÍA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204007/GENÉTICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA13Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204005/BIOLOGÍA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204007/GENÉTICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA14Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204001/MATEMÁTICAS
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204002/FÍSICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204005/BIOLOGÍA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204007/GENÉTICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204008/BIOQUÍMICA
 RA15Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204002/FÍSICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204005/BIOLOGÍA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204007/GENÉTICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA16Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204002/FÍSICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204005/BIOLOGÍA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204007/GENÉTICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA17Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204002/FÍSICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204005/BIOLOGÍA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204007/GENÉTICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA18Saber interpretar dades i resultats experimentals
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204001/MATEMÁTICAS
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204002/FÍSICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204005/BIOLOGÍA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204007/GENÉTICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204008/BIOQUÍMICA
 RA19Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204002/FÍSICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204005/BIOLOGÍA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204007/GENÉTICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA20Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204002/FÍSICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204005/BIOLOGÍA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204007/GENÉTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204008/BIOQUÍMICA
A10Saber aplicar els coneixements bàsics d'estructura i funció dels organismes pluricel•lulars en
l'obtenció de productes biotecnològics
RA1Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204008/BIOQUÍMICA
B1Aprender a aprender
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204002/FÍSICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204002/FÍSICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204002/FÍSICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204002/FÍSICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204002/FÍSICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204008/BIOQUÍMICA
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204001/MATEMÁTICAS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204002/FÍSICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204005/BIOLOGÍA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204007/GENÉTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204008/BIOQUÍMICA
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204001/MATEMÁTICAS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204002/FÍSICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204005/BIOLOGÍA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204007/GENÉTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204002/FÍSICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204007/GENÉTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204002/FÍSICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204008/BIOQUÍMICA
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204001/MATEMÁTICAS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204002/FÍSICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204005/BIOLOGÍA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204007/GENÉTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204008/BIOQUÍMICA
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204001/MATEMÁTICAS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204002/FÍSICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204005/BIOLOGÍA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204007/GENÉTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204008/BIOQUÍMICA
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204001/MATEMÁTICAS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204002/FÍSICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204005/BIOLOGÍA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204007/GENÉTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204008/BIOQUÍMICA
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204001/MATEMÁTICAS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204002/FÍSICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204005/BIOLOGÍA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204007/GENÉTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204008/BIOQUÍMICA
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204001/MATEMÁTICAS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204002/FÍSICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204005/BIOLOGÍA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204007/GENÉTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204008/BIOQUÍMICA
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204001/MATEMÁTICAS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204002/FÍSICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204005/BIOLOGÍA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204007/GENÉTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204008/BIOQUÍMICA
B2Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo .....
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204002/FÍSICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204002/FÍSICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204002/FÍSICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204002/FÍSICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204002/FÍSICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204008/BIOQUÍMICA
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204001/MATEMÁTICAS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204002/FÍSICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204005/BIOLOGÍA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204007/GENÉTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204008/BIOQUÍMICA
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204001/MATEMÁTICAS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204002/FÍSICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204005/BIOLOGÍA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204007/GENÉTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204002/FÍSICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204007/GENÉTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Troba la solució adequada

19204002/FÍSICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Troba la solució adequada

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Troba la solució adequada

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204008/BIOQUÍMICA
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204001/MATEMÁTICAS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204002/FÍSICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204005/BIOLOGÍA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204007/GENÉTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204008/BIOQUÍMICA
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204001/MATEMÁTICAS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204002/FÍSICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204005/BIOLOGÍA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204007/GENÉTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204008/BIOQUÍMICA
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204001/MATEMÁTICAS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204002/FÍSICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204005/BIOLOGÍA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204007/GENÉTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204008/BIOQUÍMICA
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204001/MATEMÁTICAS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204002/FÍSICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204005/BIOLOGÍA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204007/GENÉTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204008/BIOQUÍMICA
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204001/MATEMÁTICAS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204002/FÍSICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204005/BIOLOGÍA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204007/GENÉTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204008/BIOQUÍMICA
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204001/MATEMÁTICAS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204002/FÍSICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204005/BIOLOGÍA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204007/GENÉTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204008/BIOQUÍMICA
B3Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204002/FÍSICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204002/FÍSICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204002/FÍSICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204002/FÍSICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204002/FÍSICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204008/BIOQUÍMICA
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204001/MATEMÁTICAS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204002/FÍSICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204005/BIOLOGÍA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204007/GENÉTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204008/BIOQUÍMICA
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204001/MATEMÁTICAS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204002/FÍSICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204005/BIOLOGÍA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204007/GENÉTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204002/FÍSICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204007/GENÉTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204002/FÍSICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204008/BIOQUÍMICA
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204001/MATEMÁTICAS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204002/FÍSICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204005/BIOLOGÍA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204007/GENÉTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204008/BIOQUÍMICA
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204001/MATEMÁTICAS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204002/FÍSICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204005/BIOLOGÍA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204007/GENÉTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204008/BIOQUÍMICA
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204001/MATEMÁTICAS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204002/FÍSICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204005/BIOLOGÍA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204007/GENÉTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204008/BIOQUÍMICA
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204001/MATEMÁTICAS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204002/FÍSICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204005/BIOLOGÍA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204007/GENÉTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204008/BIOQUÍMICA
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204001/MATEMÁTICAS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204002/FÍSICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204005/BIOLOGÍA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204007/GENÉTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204008/BIOQUÍMICA
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204001/MATEMÁTICAS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204002/FÍSICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204005/BIOLOGÍA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204007/GENÉTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204008/BIOQUÍMICA
B4Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204002/FÍSICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204002/FÍSICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204002/FÍSICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204002/FÍSICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204002/FÍSICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204008/BIOQUÍMICA
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204001/MATEMÁTICAS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204002/FÍSICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204005/BIOLOGÍA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204007/GENÉTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204002/FÍSICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204007/GENÉTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204002/FÍSICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204008/BIOQUÍMICA
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204001/MATEMÁTICAS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204002/FÍSICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204005/BIOLOGÍA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204007/GENÉTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204008/BIOQUÍMICA
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204001/MATEMÁTICAS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204002/FÍSICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204005/BIOLOGÍA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204007/GENÉTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204008/BIOQUÍMICA
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204002/FÍSICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204005/BIOLOGÍA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204007/GENÉTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204001/MATEMÁTICAS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204002/FÍSICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204005/BIOLOGÍA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204007/GENÉTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204008/BIOQUÍMICA
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204001/MATEMÁTICAS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204002/FÍSICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204005/BIOLOGÍA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204007/GENÉTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204008/BIOQUÍMICA
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204001/MATEMÁTICAS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204002/FÍSICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204005/BIOLOGÍA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204007/GENÉTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204008/BIOQUÍMICA
B5Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204002/FÍSICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204002/FÍSICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204002/FÍSICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204002/FÍSICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204002/FÍSICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204008/BIOQUÍMICA
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204001/MATEMÁTICAS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204002/FÍSICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204005/BIOLOGÍA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204007/GENÉTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204008/BIOQUÍMICA
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204001/MATEMÁTICAS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204002/FÍSICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204005/BIOLOGÍA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204007/GENÉTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204002/FÍSICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204007/GENÉTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204002/FÍSICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204008/BIOQUÍMICA
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204001/MATEMÁTICAS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204002/FÍSICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204005/BIOLOGÍA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204007/GENÉTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204008/BIOQUÍMICA
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204001/MATEMÁTICAS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204002/FÍSICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204005/BIOLOGÍA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204007/GENÉTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204008/BIOQUÍMICA
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204001/MATEMÁTICAS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204002/FÍSICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204005/BIOLOGÍA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204007/GENÉTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204008/BIOQUÍMICA
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204001/MATEMÁTICAS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204002/FÍSICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204005/BIOLOGÍA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204007/GENÉTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204008/BIOQUÍMICA
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204001/MATEMÁTICAS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204002/FÍSICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204005/BIOLOGÍA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204007/GENÉTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204008/BIOQUÍMICA
B6Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o
ámbito técnico concreto
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204002/FÍSICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204002/FÍSICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204002/FÍSICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204002/FÍSICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204007/GENÉTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204002/FÍSICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204008/BIOQUÍMICA
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204001/MATEMÁTICAS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204002/FÍSICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204005/BIOLOGÍA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204007/GENÉTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204008/BIOQUÍMICA
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204001/MATEMÁTICAS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204002/FÍSICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204005/BIOLOGÍA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204007/GENÉTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204002/FÍSICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204007/GENÉTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204002/FÍSICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204008/BIOQUÍMICA
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204001/MATEMÁTICAS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204002/FÍSICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204005/BIOLOGÍA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204007/GENÉTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204008/BIOQUÍMICA
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204001/MATEMÁTICAS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204002/FÍSICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204005/BIOLOGÍA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204007/GENÉTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204008/BIOQUÍMICA
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204001/MATEMÁTICAS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204002/FÍSICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204005/BIOLOGÍA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204007/GENÉTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204008/BIOQUÍMICA
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204001/MATEMÁTICAS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204002/FÍSICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204005/BIOLOGÍA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204007/GENÉTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204008/BIOQUÍMICA
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204001/MATEMÁTICAS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204002/FÍSICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204005/BIOLOGÍA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204007/GENÉTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204008/BIOQUÍMICA
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204001/MATEMÁTICAS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204002/FÍSICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204005/BIOLOGÍA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204007/GENÉTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204008/BIOQUÍMICA
B7Sensibilización en temas medioambientales
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204002/FÍSICA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204002/FÍSICA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204008/BIOQUÍMICA
 RA6Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19204005/BIOLOGÍA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19204007/GENÉTICA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA7Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204001/MATEMÁTICAS
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204002/FÍSICA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204005/BIOLOGÍA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204007/GENÉTICA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204002/FÍSICA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204007/GENÉTICA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19204002/FÍSICA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19204008/BIOQUÍMICA
B8Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204002/FÍSICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204002/FÍSICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204002/FÍSICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204002/FÍSICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204002/FÍSICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204008/BIOQUÍMICA
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204001/MATEMÁTICAS
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204002/FÍSICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204005/BIOLOGÍA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204007/GENÉTICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204008/BIOQUÍMICA
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204001/MATEMÁTICAS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204002/FÍSICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204005/BIOLOGÍA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204007/GENÉTICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204002/FÍSICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204007/GENÉTICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204002/FÍSICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204008/BIOQUÍMICA
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204001/MATEMÁTICAS
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204002/FÍSICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204005/BIOLOGÍA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204007/GENÉTICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204008/BIOQUÍMICA
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204001/MATEMÁTICAS
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204002/FÍSICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204005/BIOLOGÍA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204007/GENÉTICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204008/BIOQUÍMICA
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204001/MATEMÁTICAS
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204002/FÍSICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204005/BIOLOGÍA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204007/GENÉTICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204008/BIOQUÍMICA
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204001/MATEMÁTICAS
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204002/FÍSICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204005/BIOLOGÍA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204007/GENÉTICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204008/BIOQUÍMICA
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204001/MATEMÁTICAS
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204002/FÍSICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204005/BIOLOGÍA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204007/GENÉTICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204008/BIOQUÍMICA
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204001/MATEMÁTICAS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204002/FÍSICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204005/BIOLOGÍA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204007/GENÉTICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204008/BIOQUÍMICA
C1Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
RA1Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204002/FÍSICA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204002/FÍSICA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204008/BIOQUÍMICA
 RA8Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204001/MATEMÁTICAS
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204002/FÍSICA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204005/BIOLOGÍA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204007/GENÉTICA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204008/BIOQUÍMICA
 RA9 Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204001/MATEMÁTICAS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204002/FÍSICA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204005/BIOLOGÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204007/GENÉTICA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204008/BIOQUÍMICA
 RA10Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

19204002/FÍSICA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

19204005/BIOLOGÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

19204007/GENÉTICA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

19204008/BIOQUÍMICA
C2Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204002/FÍSICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204002/FÍSICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204002/FÍSICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204002/FÍSICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204008/BIOQUÍMICA
C3Gestionar la información y el conocimiento.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204002/FÍSICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204002/FÍSICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204002/FÍSICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204002/FÍSICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204008/BIOQUÍMICA
C4Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
RA1Produce un texto oral gramaticalmente correcto.
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204002/FÍSICA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204002/FÍSICA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19204002/FÍSICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA5Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19204005/BIOLOGÍA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19204007/GENÉTICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204001/MATEMÁTICAS
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204002/FÍSICA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204005/BIOLOGÍA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204007/GENÉTICA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204008/BIOQUÍMICA
C5Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
RA1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204002/FÍSICA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

19204008/BIOQUÍMICA
C6Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que se plantea en la universidad.
RA1Identificar necessitats de formació
    RA1 - Identificar necessitats de formació

19204001/MATEMÁTICAS
    RA1 - Identificar necessitats de formació

19204002/FÍSICA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

19204005/BIOLOGÍA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA1 - Identificar necessitats de formació

19204007/GENÉTICA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

19204008/BIOQUÍMICA
 RA2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204001/MATEMÁTICAS
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204002/FÍSICA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204005/BIOLOGÍA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204007/GENÉTICA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204008/BIOQUÍMICA
 RA3Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19204001/MATEMÁTICAS
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19204005/BIOLOGÍA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19204007/GENÉTICA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19204008/BIOQUÍMICA
 RA4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204001/MATEMÁTICAS
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204002/FÍSICA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204005/BIOLOGÍA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204006/BIOLOGÍA CELULAR
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204007/GENÉTICA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204008/BIOQUÍMICA