2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
2
0
4
0
0
1
MATEMÀTIQUES
1
9
2
0
4
0
0
2
FÍSICA
1
9
2
0
4
0
0
3
QUÍMICA GENERAL
1
9
2
0
4
0
0
4
ESTADÍSTICA
1
9
2
0
4
0
0
5
BIOLOGIA
1
9
2
0
4
0
0
6
BIOLOGIA CEL·LULAR
1
9
2
0
4
0
0
7
GENÈTICA
1
9
2
0
4
0
0
8
BIOQUÍMICA
1
9
2
0
4
1
0
1
QUÍMICA ORGÀNICA
1
9
2
0
4
1
0
2
EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
1
9
2
0
4
1
0
3
BIOINFORMÀTICA
1
9
2
0
4
1
0
6
ENZIMOLOGIA
1
9
2
0
4
1
0
7
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
1
9
2
0
4
1
0
8
BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
1
9
2
0
4
1
1
1
TERMODINÀMICA I CINÈTICA
1
9
2
0
4
1
1
2
MICROBIOLOGIA
1
9
2
0
4
1
1
5
CULTIUS CEL·LULARS
1
9
2
0
4
1
1
6
QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
1
9
2
0
4
1
1
8
ENGINYERIA BIOQUÍMICA
A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars
RA1Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA4Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.

    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204002/FÍSICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204007/GENÈTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA5Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA6Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA7Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA8Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204002/FÍSICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA9Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204002/FÍSICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA10Comprendre el concepte d'equació diferencial.
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204002/FÍSICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA11Conèixer el model teòric d'espai vectorial.
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA13Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA14Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA15Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204002/FÍSICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA16Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA17Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204002/FÍSICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204005/BIOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204007/GENÈTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA18Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204002/FÍSICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204005/BIOLOGIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204007/GENÈTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA19Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204002/FÍSICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204007/GENÈTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA20Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204002/FÍSICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204005/BIOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204007/GENÈTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA21Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204002/FÍSICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204005/BIOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204007/GENÈTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA22Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204002/FÍSICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204005/BIOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204007/GENÈTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA23Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204002/FÍSICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204005/BIOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204007/GENÈTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA24Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204002/FÍSICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204005/BIOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204007/GENÈTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
A2Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars
RA1Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Conèixer les bases de la Química nuclear.
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA4Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA5Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA6Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA7Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA8Reconèixer la nomenclatura i formulació química.
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204002/FÍSICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA9Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204002/FÍSICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA10Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204002/FÍSICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA11Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA12Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA13Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204002/FÍSICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA14Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
A3Tenir un bon coneixement de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la
seva regulació
RA1Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204002/FÍSICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204002/FÍSICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
A4Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i
metabòlic
RA1Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn

    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204002/FÍSICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204007/GENÈTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA4Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA5Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA6Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA7Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA8Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204002/FÍSICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA9Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204002/FÍSICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA10Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204002/FÍSICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA11Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA12Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204002/FÍSICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA13Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA14Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA15Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204002/FÍSICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA16Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA17Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204002/FÍSICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204005/BIOLOGIA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204007/GENÈTICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA18Descriure com està organitzada la informació en el genoma
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204002/FÍSICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204005/BIOLOGIA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204007/GENÈTICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA19Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204002/FÍSICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204005/BIOLOGIA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204007/GENÈTICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA20Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204002/FÍSICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204005/BIOLOGIA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204007/GENÈTICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA21Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204002/FÍSICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204005/BIOLOGIA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204007/GENÈTICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA22Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204002/FÍSICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204005/BIOLOGIA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204007/GENÈTICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA23Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204002/FÍSICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204005/BIOLOGIA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204007/GENÈTICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA24Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204002/FÍSICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204005/BIOLOGIA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204007/GENÈTICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
A5Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques
d'anàlisis i separació de biomolècules, així com les tècniques de cultiu de microorganismes i
de cèl•lules d'organismes pluricel•lulars
RA1Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204002/FÍSICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
A6Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori dels àmbits de Biotecnologia,
especialment químics, bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, valorant els seus
riscos i elements de seguretat
RA1Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204002/FÍSICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
A7Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades
biològiques: genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i
altres, així com de dades bibliogràfiques, i usar les eines bioinformàtiques bàsiques
RA1Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204002/FÍSICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
A8Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis dels àmbits de Biotecnologia amb
tècniques estadístiques, i saber-los interpretar
RA1Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA4Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204002/FÍSICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA5Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA6Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204002/FÍSICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA7Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA8Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204002/FÍSICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA9Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204002/FÍSICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA10Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204002/FÍSICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA11Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA12Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA13Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA14Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204002/FÍSICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA15Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204002/FÍSICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA16Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204002/FÍSICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204005/BIOLOGIA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204007/GENÈTICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA17Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204002/FÍSICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204007/GENÈTICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA18Saber interpretar dades i resultats experimentals
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204002/FÍSICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204005/BIOLOGIA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204007/GENÈTICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA19Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204002/FÍSICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204005/BIOLOGIA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204007/GENÈTICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA20Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204002/FÍSICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204005/BIOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204007/GENÈTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA21Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204002/FÍSICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204005/BIOLOGIA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204007/GENÈTICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA22Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204002/FÍSICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204005/BIOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204007/GENÈTICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA23Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204002/FÍSICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204005/BIOLOGIA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204007/GENÈTICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA24Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204002/FÍSICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204005/BIOLOGIA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204007/GENÈTICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA25Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204002/FÍSICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGIA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENÈTICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
A9Conèixer en profunditat els microorganismes, tant procariotes com eucariotes, i els virus, així
com la diversitat de metabolismes present en els procariotes, i les seves possibilitats
d'aprofitament biotecnològic
RA1Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204002/FÍSICA
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
A10Saber aplicar els coneixements bàsics d'estructura i funció dels organismes pluricel•lulars en
l'obtenció de productes biotecnològics
RA1Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA4Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA5Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204002/FÍSICA
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA6Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204002/FÍSICA
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA7Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204002/FÍSICA
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA8Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204002/FÍSICA
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA9Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204002/FÍSICA
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA10Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204002/FÍSICA
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA11Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204002/FÍSICA
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA12Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204002/FÍSICA
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA13Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204002/FÍSICA
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204002/FÍSICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204002/FÍSICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204002/FÍSICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204002/FÍSICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204002/FÍSICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204002/FÍSICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204002/FÍSICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204002/FÍSICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204002/FÍSICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204002/FÍSICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204002/FÍSICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204002/FÍSICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204002/FÍSICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204002/FÍSICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204002/FÍSICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp biotecnològic.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204002/FÍSICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204002/FÍSICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204002/FÍSICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204002/FÍSICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204002/FÍSICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204002/FÍSICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204002/FÍSICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204002/FÍSICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Troba la solució adequada

19204002/FÍSICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Troba la solució adequada

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Troba la solució adequada

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Troba la solució adequada

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Troba la solució adequada

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Troba la solució adequada

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Troba la solució adequada

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Troba la solució adequada

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Troba la solució adequada

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204002/FÍSICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204002/FÍSICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204002/FÍSICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204002/FÍSICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204002/FÍSICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204002/FÍSICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204002/FÍSICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204002/FÍSICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204002/FÍSICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204002/FÍSICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204002/FÍSICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204002/FÍSICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204002/FÍSICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204002/FÍSICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204002/FÍSICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204002/FÍSICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204002/FÍSICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204002/FÍSICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204002/FÍSICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204002/FÍSICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204002/FÍSICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204002/FÍSICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204002/FÍSICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204002/FÍSICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204002/FÍSICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204002/FÍSICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204002/FÍSICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204002/FÍSICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204002/FÍSICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204002/FÍSICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204002/FÍSICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204002/FÍSICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204002/FÍSICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204002/FÍSICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204002/FÍSICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204002/FÍSICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204002/FÍSICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204002/FÍSICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204002/FÍSICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204002/FÍSICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204002/FÍSICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204002/FÍSICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204002/FÍSICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204002/FÍSICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204002/FÍSICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204007/GENÈTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204002/FÍSICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204002/FÍSICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204002/FÍSICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204002/FÍSICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204002/FÍSICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204002/FÍSICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204002/FÍSICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204002/FÍSICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204007/GENÈTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204002/FÍSICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204002/FÍSICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204002/FÍSICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204007/GENÈTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204002/FÍSICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204002/FÍSICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204002/FÍSICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204002/FÍSICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204002/FÍSICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204002/FÍSICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204002/FÍSICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204002/FÍSICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
 RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19204002/FÍSICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionamen