2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
2
0
4
0
0
1
MATEMÀTIQUES
1
9
2
0
4
0
0
2
FÍSICA
1
9
2
0
4
0
0
3
QUÍMICA GENERAL
1
9
2
0
4
0
0
4
ESTADÍSTICA
1
9
2
0
4
0
0
5
BIOLOGIA
1
9
2
0
4
0
0
6
BIOLOGIA CEL·LULAR
1
9
2
0
4
0
0
7
GENÈTICA
1
9
2
0
4
0
0
8
BIOQUÍMICA
1
9
2
0
4
1
0
1
QUÍMICA ORGÀNICA
1
9
2
0
4
1
0
2
EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
1
9
2
0
4
1
0
3
BIOINFORMÀTICA
1
9
2
0
4
1
0
6
ENZIMOLOGIA
1
9
2
0
4
1
0
7
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
1
9
2
0
4
1
0
8
BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
1
9
2
0
4
1
1
1
TERMODINÀMICA I CINÈTICA
1
9
2
0
4
1
1
2
MICROBIOLOGIA
1
9
2
0
4
1
1
5
CULTIUS CEL·LULARS
1
9
2
0
4
1
1
6
QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
1
9
2
0
4
1
1
8
ENGINYERIA BIOQUÍMICA
1
9
2
0
4
1
0
4
TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
1
9
2
0
4
1
0
5
BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
1
9
2
0
4
1
0
9
IMMUNOLOGIA
1
9
2
0
4
1
1
0
METABOLISME DE MICROORGANISMES
1
9
2
0
4
1
1
3
GENÈTICA MOLECULAR
1
9
2
0
4
1
1
7
TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
1
9
2
0
4
1
1
9
ENGINYERIA DE BIOREACTORS
1
9
2
0
4
1
2
0
PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
1
9
2
0
4
1
2
1
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
1
9
2
0
4
1
2
2
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
1
9
2
0
4
1
2
3
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars
RA1Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA2Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA3Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA4Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.

    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204002/FÍSICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204007/GENÈTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA5Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA6Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA7Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA8Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204002/FÍSICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA9Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204002/FÍSICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA10Comprendre el concepte d'equació diferencial.
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204002/FÍSICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA11Conèixer el model teòric d'espai vectorial.
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA13Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA14Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA15Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204002/FÍSICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA16Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA17Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204002/FÍSICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204005/BIOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204007/GENÈTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA18Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204002/FÍSICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204005/BIOLOGIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204007/GENÈTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA19Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204002/FÍSICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204007/GENÈTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA20Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204002/FÍSICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204005/BIOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204007/GENÈTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA21Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204002/FÍSICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204005/BIOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204007/GENÈTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA22Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204002/FÍSICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204005/BIOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204007/GENÈTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA23Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204002/FÍSICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204005/BIOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204007/GENÈTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA24Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204002/FÍSICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204005/BIOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204007/GENÈTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
A2Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars
RA1Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA2Conèixer les bases de la Química nuclear.
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA3Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA4Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA5Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA6Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA7Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA8Reconèixer la nomenclatura i formulació química.
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204002/FÍSICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA9Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204002/FÍSICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA10Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204002/FÍSICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA11Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA12Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA13Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204002/FÍSICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA14Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA15Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204002/FÍSICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA16Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA17Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204002/FÍSICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204005/BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204007/GENÈTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
A3Tenir un bon coneixement de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la
seva regulació
RA1Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA2Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204002/FÍSICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA3Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204002/FÍSICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
A4Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i
metabòlic
RA1Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn

    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204002/FÍSICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204007/GENÈTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA2Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA3Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA4Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA5Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA6Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA7Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA8Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204002/FÍSICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA9Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204002/FÍSICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA10Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204002/FÍSICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA11Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA12Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204002/FÍSICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA13Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA14Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA15Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204002/FÍSICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA16Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA17Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204002/FÍSICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204005/BIOLOGIA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204007/GENÈTICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA18Descriure com està organitzada la informació en el genoma
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204002/FÍSICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204005/BIOLOGIA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204007/GENÈTICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA19Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204002/FÍSICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204005/BIOLOGIA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204007/GENÈTICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA20Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204002/FÍSICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204005/BIOLOGIA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204007/GENÈTICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA21Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204002/FÍSICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204005/BIOLOGIA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204007/GENÈTICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA22Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204002/FÍSICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204005/BIOLOGIA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204007/GENÈTICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA23Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204002/FÍSICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204005/BIOLOGIA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204007/GENÈTICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA24Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204002/FÍSICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204005/BIOLOGIA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204007/GENÈTICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA25Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204002/FÍSICA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204004/ESTADÍSTICA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204005/BIOLOGIA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204007/GENÈTICA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204008/BIOQUÍMICA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA25 - Ser capaç de demostrar haver adquirit els coneixements relatius a la Immunologia general

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA26Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204002/FÍSICA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204005/BIOLOGIA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204007/GENÈTICA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA26 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA27Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204002/FÍSICA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204005/BIOLOGIA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204007/GENÈTICA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA27 - Conèixer eines avançades de l'enginyeria genètica, tant en sistemes procariotes com eucariotes.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA28Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204002/FÍSICA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204005/BIOLOGIA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204007/GENÈTICA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA28 - Apreciar la velocitat dels canvis en els coneixements i eines de la tecnologia del ADN recombinant.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA29Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204002/FÍSICA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204005/BIOLOGIA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204007/GENÈTICA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA29 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA30Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204002/FÍSICA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204005/BIOLOGIA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204007/GENÈTICA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA30 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
A5Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques
d'anàlisis i separació de biomolècules, així com les tècniques de cultiu de microorganismes i
de cèl•lules d'organismes pluricel•lulars
RA1Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204002/FÍSICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA2Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA3Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA4Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA5Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA6Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció d'animals i vegetals
modificats genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a
animals i vegetals.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
A6Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori dels àmbits de Biotecnologia,
especialment químics, bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, valorant els seus
riscos i elements de seguretat
RA1Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA2Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA3Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204002/FÍSICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA4Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA5Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir experiència en l'exposició oral i defensa d'un treball.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
A7Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades
biològiques: genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i
altres, així com de dades bibliogràfiques, i usar les eines bioinformàtiques bàsiques
RA1Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204002/FÍSICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA2Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204002/FÍSICA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA3Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204002/FÍSICA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA4Descriure com està organitzada la informació en el genoma
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204002/FÍSICA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA5Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
A8Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis dels àmbits de Biotecnologia amb
tècniques estadístiques, i saber-los interpretar
RA1Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA2Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA3Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA4Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204002/FÍSICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA5Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA6Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204002/FÍSICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA7Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA8Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204002/FÍSICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA9Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204002/FÍSICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA10Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204002/FÍSICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA11Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA12Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA13Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA14Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204002/FÍSICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA15Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204002/FÍSICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA16Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204002/FÍSICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204005/BIOLOGIA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204007/GENÈTICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA17Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204002/FÍSICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204007/GENÈTICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA18Saber interpretar dades i resultats experimentals
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204002/FÍSICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204005/BIOLOGIA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204007/GENÈTICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA19Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204002/FÍSICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204005/BIOLOGIA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204007/GENÈTICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA20Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204002/FÍSICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204005/BIOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204007/GENÈTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA21Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204002/FÍSICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204005/BIOLOGIA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204007/GENÈTICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA22Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204002/FÍSICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204005/BIOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204007/GENÈTICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA23Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204002/FÍSICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204005/BIOLOGIA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204007/GENÈTICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA24Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204002/FÍSICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204005/BIOLOGIA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204007/GENÈTICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA25Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204002/FÍSICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGIA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENÈTICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA26Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204002/FÍSICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204005/BIOLOGIA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204007/GENÈTICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA27Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204002/FÍSICA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204005/BIOLOGIA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204007/GENÈTICA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA27 - Conèixer el gran ventall de possibilitats metabòliques dels microorganismes i saber relacionar
aquests metabolismes amb les aplicacions biotecnològiques

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA28Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204002/FÍSICA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204004/ESTADÍSTICA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204005/BIOLOGIA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204007/GENÈTICA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204008/BIOQUÍMICA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA28 - Interpretar correctament els resultats procedents dels experiments efectuats

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA29Presentar i discutir els resultats obtinguts
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204002/FÍSICA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204004/ESTADÍSTICA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204005/BIOLOGIA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204007/GENÈTICA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204008/BIOQUÍMICA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA29 - Presentar i discutir els resultats obtinguts

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
 RA30Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204002/FÍSICA
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGIA
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENÈTICA
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de processos biotecnològics i obtenir
dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA30 - Integrar els coneixements d'Enginyeria Bioquímica al disseny de p