2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d'Enologia
A A 
 
 
Grau d'Enologia (2009)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a l'enologia.
  A2 Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de química general i química orgànica a l'enologia.
  A3 Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i metabòlic.
  A4 Controlar el sistema productiu de la matèria primera integrant els coneixements d’edafologia, climatologia i viticultura.
  A5 Participar en la programació i disseny de noves plantacions o modificacions de les existents així com d'instal•lacions vitivinícoles.
  A6 Participar en programes d'investigació vitivinícola.
  A7 Ser capaç de fer produir i recol•lectar raïm de qualitat en funció del tipus de producte buscat i dels imperatius reglamentaris.
  A8 Ser capaç de realitzar la transformació d'aquest raïm en vi en funció del tipus de producte buscat, dels imperatius reglamentaris i d'higiene.
  A9 Ser capaç d'utilitzar els seus coneixements sobre la composició química del vi i la seva evolució per a dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
  A10 Ser capaç de triar les anàlisis adaptades al control o respondre a un problema donat, realitzar-les o fer realitzar-les, interpretar els resultats i donar els consells i prescripcions necessàries.
  A11 Ser capaç de produir raïm, elaborar vins i productes derivats respectant la reglamentació nacional, comunitària i internacional.
  A12 Ser capaç d'administrar i dirigir el conjunt de la qualitat d'una empresa vitivinícola.
  A13 Ser capaç de dirigir una empresa vitivinícola.
  A14 Ser capaç de participar a la concepció o a la renovació d'una sala de vinificació i d'embotellament, a investigacions tecnològiques i experimentacions sobre nous equips o productes enològics.
  A15 Ser capaç de participar al conjunt de les activitats dintre una empresa de productes derivats de la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Ability to solve complex problems effectively in the field .....
  B3 Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
  B4 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
  B5 Ability to work as part of a team, to collaborate and share responsibility
  B6 Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in specific technical fields
  B7 Sensitivity to environmental issues
  B8 Management of complex technical or professional projects
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
  C2 Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
  C3 Management of information and knowledge.
  C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
  C5 Commitment to social ethics and responsibility as a citizen and a professional.
  C6 Definition and development of the academic and professional project put forward by the university.