2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
   Contents
Topic Sub-topic
Bloc I: Introducció Tema 1. Biologia: la ciència de la vida. Característiques dels éssers vius. Nivells d'organització
Bloc II: Biomolècules Tema 2. Química de la vida. Estructura i funció de les biomolècules i macromolècules.

Bloc III: La cèl·lula Tema 3. Organització cel•lular. Cicle cel•lular. Mitosi i meiosi.
Bloc IV: Evolució Tema 4. Evolució. Origen de la vida terrestre. Paleobiologa. Diversitat de la vida. La classificació evolutiva dels organismes
Bloc V: Virus i procariotes Tema 5. Els Virus. Estructura i tipus. La cèl·lula procariota. Els principals procariotes.
Bloc VI: Eucariotes protistes i fongs Tema 6. La cèl·lula eucariota. Els protistes. Els fongs.
Bloc VII: Plantes Tema 7. Les plantes sense llavor. Grans grups. Les plantes amb llavor. Grans Grups. Forma i funció.
Bloc VIII: Animals Tema 8. Bases de la classificació dels animals. Grans grups: animals protòstoms i deuteròstoms. Forma i funció.