2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  CELL BIOLOGY AND GENETICS
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) CELL BIOLOGY AND GENETICS Code 19224003
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Biochemistry and Biotechnology
Basic Medical Sciences
Coordinator
BORDONS DE PORRATA- DORIA, ALBERT
E-mail montserrat.poblet@urv.cat
dania.garcias@urv.cat
ricardo.cordero@urv.cat
carmen.portillo@urv.cat
taysaatxi.hernandez@urv.cat
Lecturers
POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT
GARCÍA SÁNCHEZ, DANIA
CORDERO OTERO, RICARDO ROMÁN
PORTILLO GUISADO, MARIA DEL CARMEN
HERNÁNDEZ PÉREZ, TAYSA ATXI
Web
Relevant information En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura. És una introducció a l’estudi de l’organització cel.lular, tant en aspectes estructurals com funcionals, i de les bases de la genètica, tant mendeliana com molecular.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.