2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  GENERAL MICROBIOLOGY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura.
Laboratory practicals Introducció a les normes bàsiques de manipulació de microorganismes. Les pràctiques son obligatòries per tots els alumnes matriculats per primera vegada a l'assignatura. S'aplicarà el PLA B, en cas de necessitat, que es consensuï al Grau en funció de com evolucioni la pandèmia del COVID-19.
Presentations / oral communications Desenvolupament del contingut teòric de l'assignatura. S'aplicarà el PLA B, en cas de necessitat, que es consensuï al Grau en funció de com evolucioni la pandèmia del COVID-19.
Seminars Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals. Els seminaris son obligatoris per tots els alumnes matriculats per primera vegada a l'assignatura. S'aplicarà el PLA B, en cas de necessitat, que es consensuï al Grau en funció de com evolucioni la pandèmia del COVID-19.
Personal attention Resolució de dubtes sobre els continguts i avaluació de l'assignatura