2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  CHEMISTRY II
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) CHEMISTRY II Code 19224009
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Analytical Chemistry and Organic Chemistry
Coordinator
BUSTO BUSTO, OLGA
E-mail laura.acena@urv.cat
olga.busto@urv.cat
Lecturers
ACEÑA MUÑOZ, LAURA
BUSTO BUSTO, OLGA
Web
Relevant information
En aquesta assignatura s'imparteixen els coneixements introductoris necessaris per a comprendre les assignatures de Química i d'Anàlisi Enològica i Gestió de la Qualitat i la Seguretat del Vi. L'enfoc està orientat a descobrir en la química analítica una eina de resolució de problemes en l'àmbit enològic, seguint un protocol que permeti la selecció del mètode més adient en cada situació

En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de l'assignatura.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.