2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  CHEMISTRY II
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic
Interpretar dades i resultats experimentals
Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica
Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics
Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes