2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL CHEMISTRY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities El primer dia de classe es presentarà l’assignatura, s’explicarà breument el temari i llur organització, metodologia a seguir, la bibliografia més adient i la forma d’avaluació. S’explicarà a l’alumnat la forma de contactar amb el professor fora de les hores de classe.
Problem solving, classroom exercises Es resoldran a classe qüestions relacionades amb la teoria, problemes pràctics relacionats amb la detecció de l’aguat, paràmetres analítics de l’acidesa, desacidificacions i acidificacions i precipitacions.
Lecture S’explicaran a classe els continguts de l’assignatura i es comentaran breument els articles als quals podran accedir als alumnes a través del Moodle. En aquest sentit, l’alumne disposarà, mitjançant el Moddle, de documents, publicacions i treballs relacionats amb linees de recerca actuals en l’àmbit de la química enològica i amb el temari de l’assignatura. L’accés a aquesta informació és voluntària i es proporciona per a que l’alumne pugui ampliar aquells aspectes de l’assignatura que puguin ser-li d’interès.
Debates Discussió a l’aula sobre temes concrets relacionats amb els continguts de l’assignatura que s’estan impartint.
Presentations / expositions Presentació oral i escrita d'un treball realitzat per l'alumne i relacionat amb algun dels continguts de l'assignatura que es tractarà de forma més exhaustiva
Personal tuition L’alumne podrà consultar dubtes al professor sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’assignatura en hores convingudes