2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURE I
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicació programa, tasques a avaluar i fixar calendari de lliurament tasques i proves
Lecture Classes teòriques amb discussió de gràfics i articles
Presentations / expositions Preparació d'un article científic en grups de dos; presentació oral i escrita
Field work/trips Pràctiques a la finca de Constantí de la URV i visites a vinyes amb l'objectiu de realitzar la pràctica de diverses tècniques vitícoles. Fòrums de debat sobre els temes tractats. Els resultats se avaluen en les proves teòriques.
Personal tuition Tutories de revisió d'exàmens