2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURE I
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / expositions
C3
C4
presentació power point i escrit resumit d'un article 20
Mixed tests
A3
B2
preguntes curtess i interpretació de gràfics 80
Others  
 
Other comments and second call

En primera convocatòria, sigui teoria o activitat pràctica la nota mínima per fer mitjana és 4,5.

S'avalua el comentari d'un article escrit en segona convocatòria en cas de no superar-se amb un 5 en la primera.

La nota de teoria ha de ser com a mínim 5, en segona convocatòria.

Prohibit l'ús de mòbil, tipex etc en les proves