2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE CULTURE
   Contents
Topic Sub-topic
Aspectes històrics de l'enologia
Vi i salut Introducció general. Metabolisme de l'alcohol.
Metabolisme i efectes perjudicials d'alguns compostos secundaris
Efectes positius. Compostos antioxidants
Vi i gastronomia
Geografia vitivinícola Visió general. Aspectes econòmics i comercials.
Coneixement del principals països productors:
Espanya, Itàlia i França.
Altres països productors europeus
Nous països productors: Austràlia, Xile, Argentina i Sudàfrica.
La professió d'enòleg