2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE MYCOLOGY
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) WINE MYCOLOGY Code 19224216
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Optional 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Basic Medical Sciences
Coordinator
GENÉ DÍAZ, JOSEPA
E-mail josepa.gene@urv.cat
daniel.torres@urv.cat
Lecturers
GENÉ DÍAZ, JOSEPA
TORRES GARCIA, DANIEL
Web
Relevant information En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura. Aquesta assignatura pretén donar a l’alumne els coneixements teòrics-pràctics necessaris pel reconeixement i identificació dels fongs relacionats amb la vinya, bàsicament fongs patògens però també aquells que són beneficiosos pel cultiu de la vinya. Un cop l’alumne hagi cursat l’assignatura es tindran coneixements de cóm i perquè els fongs poden produir malalties a les plantes, perquè són importants els fong, bàsicament miceliars, en el sector vitícola, i el que és més important, els alumnes hauran adquirits els criteris necessaris pel reconeixement de qualsevol fong de importància vitivinícola.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.