2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  MICOLOGIA VITÍCOLA
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.
Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com durant el procés de maduració del raïm.
Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.
Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la planificació d’una nova plantació
Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura
Disposar dels criteris necessaris que permetin, o no, assumir el risc de l’ús de raïm infectat per fongs pel consum humà.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje