2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE EXPORTATION
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Practical cases/ case studies in the classroom Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Practical cases/ case studies En un context virtual o semipresencial:
Plantejament d'una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l'estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global fent servir les utilitats de l'aula virtual (Moodle): publicació de documents, debats, xats, lliurament de tasques ...
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Personal attention Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.