2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  DATA ANALYSIS TOOLS FOR THE AGRIFOOD LABORATORY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura:
- Organització (calendari d'activitats)
- Metodologies
- Criteris d'avaluació
Lecture Explicació dels diferents temes, prèvia lectura d'algun text per part dels alumnes.
Problem solving, classroom exercises Resolució de casos pràctics relacionats amb els temes tractats.
Presentations / expositions Presentació d'informes (individuals o en grup) d'algun tema proposat.
Personal tuition Resolució de dubtes al despatx o de forma virtual (Moodle o correu-e)