2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura:
- Organització (calendari d'activitats)
- Metodologies
- Criteris d'avaluació
Sessió Magistral Explicació dels diferents temes, prèvia lectura d'algun text per part dels alumnes.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de casos pràctics relacionats amb els temes tractats.
Presentacions / exposicions Presentació d'informes (individuals o en grup) d'algun tema proposat.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes al despatx o de forma virtual (Moodle o correu-e)